Menu

Etapa de planificare preliminară

Detalii

Machetă, vedere dinspre nord

Machetă, vedere dinspre nord

© Markus Pillhofer

La data de 20 februarie 2007, Banca Centrală Europeană (BCE) a prezentat rezultatul etapei de planificare preliminară, în cadrul căreia arhitecții au modificat propunerea de proiect pentru noul sediu, pe baza concluziilor desprinse în etapa de optimizare. Etapa de planificare preliminară a condus la etapa de planificare detaliată.

Îmbunătățiri

Machetă, vedere dinspre nord-est

Machetă, vedere dinspre nord-est

© Markus Pillhofer

  • turnurile și clădirea de acces, care asigură legătura între acestea și Grossmarkthalle, au fost deplasate ușor spre vest, peste partea de clădire care a fost reconstruită după al Doilea Război Mondial;
  • în conformitate cu cerințele autorităților responsabile de conservarea monumentelor istorice, fațada caracteristică de tip raster din beton trebuia să rămână intactă;
  • destinațiile preconizate ale Grossmarkthalle au fost regândite pe baza cerințelor de funcționare și de conservare istorică;
  • prin creșterea gradului de protecție solară, eficiența energetică a fațadei zgârie-norilor a fost îmbunătățită;
  • amenajarea peisagistică a întregului ansamblu a fost redefinită și refăcută pentru a integra cerințele de securitate ale BCE.