Menu

Voorbereidende planning

Verdere uitwerking

Model, gezicht vanuit het noorden

Model, gezicht vanuit het noorden

© Markus Pillhofer

De Europese Centrale Bank heeft op 20 februari 2007 de resultaten van de voorbereidende planningsfase gepresenteerd. Gedurende deze fase hebben de architecten hun ontwerpvoorstel op punten aangepast. Uitgangspunt daarbij waren de uitkomsten van de optimalisatieronde . De voorbereidende planning werd gevolge door de gedetailleerde planning.

Verbeteringen

Model, gezicht vanuit het noordoosten

Model, gezicht vanuit het noordoosten

© Markus Pillhofer

  • De hoogbouw en het entreegebouw, dat de Großmarkthalle met de hoogbouw verbindt, worden iets naar het westen verschoven, boven het deel van het gebouw dat na de Tweede Wereldoorlog is herbouwd.
  • Zoals monumentenzorg heeft voorgeschreven, moet de kenmerkende gevel met zijn betonrasterpatroon intact blijven.
  • De beoogde functies van de Großmarkthalle zijn aangepast aan de voorwaarden van monumentenzorg en de functie-eisen.
  • De gevel van de hoogbouw wordt energiezuiniger gemaakt door de zonwering te verbeteren.
  • De veiligheidseisen die de ECB aan het landschappelijk ontwerp stelt, zijn in dit ontwerp verwerkt.