Menu

Preliminär planeringsfas

Detaljarbete

Modell, sedd norrifrån

Modell, sedd norrifrån

© Markus Pillhofer

Den 20 februari 2007 preseenterade Europeiska centralbanken (ECB) resultatet av den preliminära planeringen då arkitekterna konsoliderade och modifierade utformningsförslaget för de nya lokalerna baserat på resultaten av optimeringen. Den preliminära planeringen övergick sedan till detaljplaneringen .

Förbättringar

Modell, sedd från nordöst

Modell, sedd från nordöst

© Markus Pillhofer

  • Höghuset och entrébyggnaden flyttades lite mot väst, över den del av byggnaden som återuppbyggdes efter andra världskriget.
  • Den typiska betongfasaden lämnades intakt i enlighet med kraven från de kulturhistoriska myndigheterna.
  • Den planerade uppdelningen för verksamheten i Grossmarkthalle omorganiserades utifrån ett historiskt bevarandesyfte samt av utrymmesskäl.
  • Höghusets fasad gjordes mer energieffektiv genom att öka solskyddsnivån.
  • Landskapsutformningen definierades om och planerades med hänsyn till ECB:s säkerhetskrav.