Menu

Idejni projekt

Opredelitev podrobnosti

Model, pogled s severa

Model, pogled s severa

© Markus Pillhofer

ECB je 20. februarja 2007 predstavila rezultate faze idejnega projekta, v kateri so arhitekti v idejno zasnovo nove stavbe vnesli spremembe, ki so bile dogovorjene v fazi optimizacije. S tem so bili izpolnjeni pogoji za začetek faze projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izboljšave

Model, pogled s severovzhoda

Model, pogled s severovzhoda

© Markus Pillhofer

  • dvojni nebotičnik in vhodna stavba, ki povezuje Grossmarkthalle z nebotičnikom, sta bila premaknjena nekoliko proti zahodu nad del stavbe, ki je bil rekonstruiran po drugi svetovni vojni;
  • v skladu z zahtevami urada za spomeniško varstvo je značilno pročelje s križno betonsko strukturo moralo ostati nespremenjeno;
  • predvidena namembnost prostorov Grossmarkthalle je bila spremenjena v skladu z zahtevami spomeniškega varstva in prostorskimi zahtevami;
  • s povečanjem solarne zaščite se je izboljšala energijska učinkovotost fasade nebotičnika;
  • krajinska ureditev je bila zasnovana na novo in preoblikovana v skladu z varnostnimi zahtevami ECB za okolico stavbe.