Menu

Fáza predbežného plánovania

Podrobnejšie rozpracovanie

Model, pohľad zo severnej strany

Model, pohľad zo severnej strany

© Markus Pillhofer

Dňa 20. februára 2007 Európska centrálna banka (ECB) predstavila výsledky fázy predbežného plánovania, v ktorej architekti na základe výsledkov fázy optimalizácie upravili svoj návrh nového sídla. Fáza predbežného plánovania tak pripravila podmienky pre fázu podrobného plánovania.

Zlepšenia

Model, pohľad zo severovýchodnej strany

Model, pohľad zo severovýchodnej strany

© Markus Pillhofer

  • Výšková budova a vstupná budova, ktorá ju prepája s Grossmarkthalle, boli mierne posunuté na západ nad časť stavby zrekonštruovanú po druhej svetovej vojne.
  • Na základe požiadaviek pamiatkového úradu mala charakteristická mrežovaná betónová fasáda so sklenenými oknami zostať nedotknutá.
  • Na základe pamiatkových a funkčných požiadaviek boli upravené predpokladané funkcie budovy Grossmarkthalle.
  • Zvýšením ochrany proti slnečnému žiareniu bola zvýšená energetická úspornosť fasády výškovej budovy.
  • Krajinné úpravy areálu boli prepracované tak, aby zohľadňovali bezpečnostné potreby ECB.