Menu

Eelplaneering

Detailplaneeringu ettevalmistamine

Makett, vaade põhjast

Makett, vaade põhjast

© Markus Pillhofer

20. veebruaril 2007 esitles Euroopa Keskpank eelplaneerimise etapi tulemusi. Selle etapi käigus kohandasid arhitektid uue hoonekompleksi projekti, lähtudes projekti läbivaatamise tulemustest. Eelplaneerimine sillutas teed detailplaneeringule.

Täiendused

Makett, vaade kirdest

Makett, vaade kirdest

© Markus Pillhofer

  • Kõrghoone ja kõrghoonet Grossmarkthallega ühendav sissepääsuhoone paigutati mõnevõrra lääne poole, et need ulatuksid üle hooneosa, mis ehitati ümber pärast Teist maailmasõda.
  • Kooskõlas muinsuskaitseameti nõuetega tuli puutumatuna säilitada ajastuomane betoonfassaad.
  • Muinsuskaitse- ja funktsionaalsetest nõuetest lähtuvalt korraldati ümber Grossmarkthalle kavandatud funktsioonid.
  • Kõrghoone fassaad muudeti päikesekaitse parandamise abil energiatõhusamaks.
  • Hoonet ümbritseva maa-ala kujundust muudeti, et kaasata sellesse EKP turvameetmed.