Menu

Sākotnējā plānošana

Detalizēta izstrāde

Makets, skats no ziemeļiem

Makets, skats no ziemeļiem

© Markus Pillhofer

2007. gada 20. februārī Eiropas Centrālā banka (ECB) noslēdza sākotnējās plānošanas posmu, kurā arhitekti pārstrādāja jauno telpu dizaina projektu, pamatojoties uz optimizācijas rezultātiem. Sākotnējās plānošanas posms bija sagatavošanās detālplānošanai.

Uzlabojumi

Makets, skats no ziemeļaustrumiem

Makets, skats no ziemeļaustrumiem

© Markus Pillhofer

  • Augstceltne un ieejas komplekss, kas savieno Tirgus halli (Grossmarkthalle) ar augstceltni, tika pavirzīti nedaudz uz rietumu pusi pāri tai ēkas daļai, kas tika atjaunota pēc 2. pasaules kara.
  • Atbilstoši pieminekļu aizsardzības iestāžu prasībām, bija jāsaglabā tipiskā betona režģa fasāde.
  • Tirgus hallei paredzētās funkcijas pārkārtotas, pamatojoties uz vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības un funkcionālajām prasībām.
  • Izveidota energoekonomiskāka augstceltnes fasāde, uzlabojot aizsardzību pret saules stariem.
  • Apkārtnes ainavas dizains pārstrādāts, ainavā ietverot ECB drošības prasības.