Menu

Alustava suunnittelu

Tarkennuksia

Toimitilat pohjoisesta (malli)

Toimitilat pohjoisesta (malli)

© Markus Pillhofer

Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti 20.2.2007 alustavan suunnitteluvaiheen lopputuloksen. Arkkitehdit olivat muokanneet ehdotusta uusiksi toimitiloiksi optimoinnin pohjalta. Alustavaa suunnittelua seurasi tarkempi suunnittelu.

Parannuksia

Toimitilat koillisesta (malli)

Toimitilat koillisesta (malli)

© Markus Pillhofer

  • Sekä pilvenpiirtäjää että sisäänkäyntiä, joka yhdistää Grossmarkthallen pilvenpiirtäjään, siirrettiin hieman länteen päin siihen kohtaan Grossmarkthallea, joka rakennettiin uudelleen toisen maailmansodan jälkeen.
  • Rakennussuojeluviranomaisten vaatimuksesta rakennuksen omaleimainen moni-ikkunainen betonijulkisivu päätettiin säilyttää.
  • Grossmarkthalleen suunnitellut toiminnot järjestettiin uudelleen suojelutarpeiden ja toiminnallisten vaatimusten mukaan.
  • Pilvenpiirtäjän julkisivusta tehtiin energiatehokkaampi parantamalla suojaa auringon säteiltä.
  • Maisemasuunnittelussa tontille kehitettiin uusi suunnitelma, jossa myös EKP:n turvallisuusjärjestelyt maisemoitiin.