Menu

Етап на планиране

Различни етапи на планиране

Порталният блок оформя отличителен вход от север

Порталният блок оформя отличителен вход от север

© ISOCHROM.com

След оптимизирането на проекта финалист от COOP HIMMELB(L)AU през 2005 г. въз основа на прегледа на функционалните, пространствените и техническите изисквания, както и на установения бюджет, проектът премина през етап на предварително планиране (2006 г.), а след това през етап на подробно планиране (2007 г.).

Различните етапи

Етапите на предварително планиране и на подробно планиране включваха:

  • подготвяне и провеждане на необходимите тръжни процедури за възлагане на поръчки на проектантите, специалистите, архитектите, инженерите и строителните компании, които ще участват в планирането и строежа на сградата;
  • представяне на плановете пред градските власти на Франкфурт с цел получаване на необходимите разрешения за строеж и преглед на плановете, за да бъдат съобразени с прилаганите строителни изисквания, т.е. със строителния контрол, противопожарната защита и стандартите за безопасност;
  • актуализиране на плана за разходите с оглед на потвърждаване на общия бюджет;
  • изготвяне на проекта и съответните подробни планове въз основа на преразгледаните строителни спецификации и с оглед на постоянно оптимизиране на стойността.