Menu

Etapa de planificare

Diferite etape de planificare

Clădirea de acces marchează intrarea principală în partea de nord

Clădirea de acces marchează intrarea principală în partea de nord

© ISOCHROM.com

În urma optimizării de către COOP HIMMELB(L)AU a proiectului său câștigător din 2005 pe baza cerințelor funcționale, tehnice și de spațiu revizuite, precum și a bugetului stabilit, proiectul a intrat în etapa de planificare preliminară (2006) și, ulterior, în etapa de planificare detaliată (2007).

Diferitele etape

Etapa de planificare preliminară și cea de planificare detaliată au inclus:

  • pregătirea și desfășurarea procedurilor de licitație necesare în vederea atribuirii contractelor de servicii proiectanților, experților, arhitecților, inginerilor, precum și societăților de construcții implicate în proiectarea și construcția sediului;
  • supunerea planurilor spre avizare autorităților locale din Frankfurt în vederea obținerii autorizației de construire necesare și revizuirea tuturor planurilor pentru a asigura respectarea normelor edilitare aplicabile, respectiv codul construcțiilor, normele de sănătate și de securitate și cele de apărare împotriva incendiilor etc.;
  • elaborarea unui deviz actualizat pentru a confirma costurile totale estimate;
  • dezvoltarea proiectului și a planurilor detaliate corespunzătoare, pe baza specificațiilor tehnice revizuite și a unui proces continuu de optimizare a valorii.