Menu

Suunnittelu

Useita suunnitteluvaiheita

Pohjoinen pääsisäänkäynti muodostaa oman kokonaisuutensa

Pohjoinen pääsisäänkäynti muodostaa oman kokonaisuutensa

© ISOCHROM.com

Kun COOP HIMMELB(L)AU oli vuonna 2005 optimoinut voittoisan ehdotuksensa tarkistettujen toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, tilantarpeen sekä talousarvion pohjalta, alkoi hankkeen alustava suunnittelu (2006), jota seurasi tarkempi suunnittelu (2007).

Eri työvaiheet

Sekä alustavassa että tarkemmassa suunnittelussa käytiin läpi useita työvaiheita:

  • Valmisteltiin ja toteutettiin tarvittavat kilpailutukset, jotta voitiin tehdä sopimuksia uusien toimitilojen suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuvien suunnittelijoiden, asiantuntijoiden, arkkitehtien, insinöörien ja rakennusalan yritysten kanssa.
  • Toimitettiin suunnitelmat Frankfurtin kaupungin viranomaisille tarvittavien rakennuslupien saamiseksi ja korjattiin kaikki suunnitelmat rakennuslainsäädännön mukaisiksi (esim. rakennusjärjestys sekä paloturvallisuus-, työterveys- ja työturvallisuusvaatimukset).
  • Päivitettiin kustannussuunnitelmat kokonaisbudjetin vahvistamista varten.
  • Hiottiin suunnitelmaa ja tarkempia piirustuksia rakennuskaavioiden ja ‑erittelyjen sekä jatkuvan kehittämisen ja arvioinnin pohjalta.