Menu

Planeringsfas

De olika planeringsfaserna

Entrébyggnaden skapar en karakteristisk entré från norr

Entrébyggnaden skapar en karakteristisk entré från norr

© ISOCHROM.com

Efter COOP HIMMELB(L)AU:s optimering (3.1 optimeringsfasen) av det vinnande förslaget 2005 gick projektet in i preliminär planering (2006) på grundval av de reviderade specifikationerna vad gäller funktion och utrymme, de tekniska kraven, samt den upprättade budgeten. Därefter gick projektet över i detaljplanering (2007).

De olika stadierna

Både den preliminära och den detaljerade planeringen omfattade:

  • att förbereda och implementera anbudsförfaranden för att tilldela kontrakt till planerare, experter, arkitekter, ingenjörer och byggföretag som skulle vara delaktiga i planeringen och uppförandet av lokalerna.
  • att lämna in planerna till bygglovsmyndigheterna i Frankfurt och att kontrollera att gällande byggregler, t.ex. byggnadskod, brandskydd och säkerhetsstandarder uppfylldes.
  • uppdatering av kostnadsplanen för att bekräfta budgeten.
  • att utveckla designen och motsvarande detaljerade ritningar baserade på de reviderade byggspecifikationerna och fortlöpande värdeanalyser.