Menu

De planning

De verschillende planningsfasen

Het entreegebouw zorgt voor een kenmerkende ingang aan de noordzijde

Het entreegebouw zorgt voor een kenmerkende ingang aan de noordzijde

© ISOCHROM.com

Nadat COOP HIMMELB(L)AU in 2005 haar winnend ontwerp had geoptimaliseerd aan de hand van de herziene technische, ruimtelijke en functie-eisen en het vastgestelde budget, kwam het project in de voorbereidende planningsfase (2006) en vervolgens in de gedetailleerde planningsfase (2007).

De verschillende fasen

De voorbereidende en gedetailleerde planningfasen omvatten de volgende werkzaamheden:

  • het voorbereiden en implementeren van de aanbestedingsprocedures voor contracten met planners, deskundigen, architecten, ingenieurs en bouwbedrijven die bij de planning en de bouw van het kantoorgebouw betrokken zullen zijn;
  • het indienen van de plannen bij de gemeente Frankfurt ter verkrijging van de vereiste bouwvergunningen en ter beoordeling of alle plannen voldoen aan de bouwvoorschriften, bijv. de bouwverordening, brandveiligheid-, arbo- en veiligheidsnormen;
  • het actualiseren van de kostenraming en deze vergelijken met de totale begroting;
  • het uitwerken van het ontwerp en de bijbehorende gedetailleerde tekeningen op basis van het herziene bouwbestek en consequente waardeanalyse.