Menu

Planowanie

Planowanie etapowe

Łącznik wyznacza charakterystyczne wejście od strony północnej

Budynek wejściowy wyznacza charakterystyczne wejście od strony północnej

© ISOCHROM.com

Projekt koncepcyjny autorstwa COOP HIMMELB(L)AU, który wygrał konkurs w 2005 r., został następnie dostosowany do zmodyfikowanych wymagań funkcjonalnych, przestrzennych i technicznych oraz wyznaczonego budżetu. Potem projekt przeszedł przez etapy planowania wstępnego (2006) i planowania szczegółowego (2007).

Etapy

Planowanie wstępne i szczegółowe objęło następujące czynności:

  • Opracowano i wdrożono procedury przetargowe w celu podpisania umów z rzeczoznawcami oraz z firmami projektowymi, architektonicznymi, inżynierskimi i budowlanymi, które wezmą udział w projektowaniu i budowie nowej siedziby.
  • Projekt przedstawiono władzom Frankfurtu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Przeprowadzono przegląd zgodności wszystkich części projektu z przepisami budowlanymi oraz przepisami ppoż. i BHP.
  • Zaktualizowano kosztorys w celu potwierdzenia ogólnego budżetu.
  • Wprowadzono zmiany w projekcie i sporządzono szczegółowe rysunki na podstawie aktualnych specyfikacji i analizy wartości.