Menu

Planlægningsfasen

Forskellige planlægningsfaser

Indgangsbygningen markerer indgangen mod nord.

Indgangsbygningen markerer indgangen mod nord.

© ISOCHROM.com

Efter at COOP HIMMELB(L)AU havde optimeret sit vindende designforslag i 2005 på baggrund af ændrede specifikationer af funktionel, pladsmæssig og teknisk art samt det budget, der var opstillet, gik projektet ind i den indledende planlægningsfase (2006) og herfra ind i den detaljerede planlægningsfase (2007).

De forskellige faser

Den indledende og den detaljerede planlægningsfase omfattede begge:

  • Forberedelse og gennemførelse af de nødvendige udbudsprocedurer, således at der kan udstedes tjenesteydelseskontrakter til planlæggere, eksperter, arkitekter, ingeniører og byggefirmaer, der bliver involveret i planlægningen og opførelsen af ECB's nye hovedsæde.
  • Forelæggelse af planerne for bystyret i Frankfurt med henblik på udstedelse af byggetilladelser og gennemgang af alle planer, så de opfylder den gældende byggelovgivning, dvs. byggevedtægter, forskrifter for brandværn, sundhed og sikkerhed.
  • Opdatering af omkostningsplan med henblik på at bekræfte det samlede budget.
  • Udvikling af bygningens design og de tilsvarende detaljerede tegninger på grundlag af de ændrede byggespecifikationer og løbende produktomkostningsoptimering.