Menu

Projektiranje

Posamezne faze projektiranja

Nova stavba z vhodnim portalom s severne strani

Nova stavba z vhodnim portalom s severne strani

© ISOCHROM.com

V fazi optimizacije je arhitekturni biro COOP HIMMELB(L)AU svoj idejni načrt, s katerim je zmagal na natečaju, prilagodil revidiranim funkcionalnim, prostorskim in tehničnim zahtevam. Ko je bil določen še proračun za novo stavbo, je projekt prešel v fazo idejnega projekta (2006), nato pa v fazo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (2007).

Vsebina

V fazah idejnega projekta in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so bili opravljeni naslednji postopki:

  • pripravljeni in izvedeni so bili zahtevani postopki javnega razpisa za sklenitev pogodb s projektanti, izvedenci, arhitekti, inženirji in gradbenimi podjetji, ki bodo sodelovali pri projektiranju in gradnji novih prostorov;
  • načrti so bili predloženi mestu Frankfurt za pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj in pregled njihove skladnosti z veljavnimi gradbenimi predpisi glede gradnje, požarne varnosti ter zdravstvenih in varnostnih standardov;
  • na novo so bili ocenjeni stroški gradnje, da bi bilo mogoče potrditi skupni proračun;
  • projekt in pripadajoče risbe so bili posodobljeni v skladu z revidiranimi gradbenimi specifikacijami in zahtevami kakovostnega gradbeništva.