Menu

Planavimo etapas

Įvairūs planavimo etapai

Įėjimo pastatas – per jį įeinama iš šiaurinės pusės

Įėjimo pastatas – per jį įeinama iš šiaurinės pusės

© ISOCHROM.com

COOP HIMMELB(L)AU optimizavus 2005 m. konkursą laimėjusį savo projektą, atsižvelgiant į peržiūrėtus ir patikslintus funkcinius, erdvinius ir techninius reikalavimus bei statybų biudžetą, 2006 m. prasidėjo preliminaraus planavimo etapas, o 2007 m. – detalaus planavimo etapas.

Įvairios fazės

Preliminaraus ir detalaus planavimo etapų metu atlikti šie darbai:

  • reikiamų konkursų procedūrų parengimas ir vykdymas, siekiant sudaryti sutartis dėl paslaugų teikimo su technologais, ekspertais, architektais, inžinieriais ir statybos bendrovėmis, kurie atliks projektavimo ir statybos darbus;
  • projektų pateikimas Frankfurto miesto valdžiai, siekiant gauti reikiamus statybos leidimus ir patikrinimas, ar visi projektai atitinka galiojančius statybos reikalavimus, pavyzdžiui, statybos normas ir taisykles, priešgaisrinės apsaugos, sveikatos ir saugos standartus;
  • atnaujintos išlaidų sąmatos parengimas, ruošiantis patvirtinti bendrą biudžetą;
  • projekto ir detalių brėžinių rengimas pagal peržiūrėtas ir patikslintas statybos technines sąlygas ir nuolatinę funkcinę vertės analizę.