Menu

Fáza plánovania

Rôzne fázy plánovania

Vstupná budova vytvára osobitný vchod zo severnej strany

Vstupná budova vytvára osobitný vchod zo severnej strany

© ISOCHROM.com

Po optimalizácii svojho víťazného návrhu z roku 2005, ktorú uskutočnili architekti COOP HIMMELB(L)AU na základe upravených funkčných, priestorových a technických požiadaviek i stanoveného rozpočtu, sa projekt dostal do fázy predbežného plánovania (2006) a následne do fázy podrobného plánovania (2007).

Fázy

Súčasťou fáz predbežného i podrobného plánovania boli:

  • príprava a uskutočnenie potrebných výberových konaní na výber projektantov, expertov, architektov, inžinierov a stavebných podnikov, ktoré sa zúčastnia projektovania a stavby nového sídla,
  • predloženie projektov frankfurtským úradom na získanie potrebných stavebných povolení a preverenie všetkých projektov z hľadiska plnenia platných stavebných predpisov, napr. stavebného poriadku, požiarnych predpisov a zdravotných a bezpečnostných noriem,
  • aktualizácia plánu nákladov s cieľom potvrdiť celkový rozpočet a
  • príprava návrhu a podrobnej projektovej dokumentácie na základe upravených špecifikácií budov a priebežného hodnotového inžinierstva.