Menu

Etapa plánování

Plánovací etapy

Vstupní budova vytváří osobitý vchod ze severní strany

Vstupní budova vytváří osobitý vchod ze severní strany

© ISOCHROM.com

Po optimalizaci svého vítězného návrhu z roku 2005, kterou provedli architekti COOP HIMMELB(L)AU na základě upravených funkčních, prostorových a technických požadavků i stanoveného rozpočtu, se projekt dostal do etapy předběžného plánování (2006) a z ní pak do etapy podrobného plánování (2007).

Jednotlivé etapy

Součástí etapy předběžného plánování a etapy podrobného plánování byly následující činnosti:

  • příprava a provádění nezbytných výběrových řízení na práce projektantů, odborníků, architektů, inženýrů a stavebních firem, které se budou podílet na plánování a výstavbě sídla,
  • předložení plánů úřadům města Frankfurt za účelem získání nezbytných stavebních povolení a posouzení, zda veškeré plány vyhovují příslušným stavebním předpisům, např. stavebnímu zákonu, požární ochraně a zdravotním a bezpečnostním normám,
  • aktualizace plánu nákladů s cílem potvrdit celkový rozpočet a
  • příprava návrhu a odpovídající podrobné projektové dokumentace podle upravených zadání a průběžného hodnotového inženýrství.