Menu

Planeerimisetapp

Planeerimisetapid

Sissepääsuhoone põhjas

Sissepääsuhoone põhjas

© ISOCHROM.com

Pärast seda, kui COOP HIMMELB(L)AU oli oma võiduprojekti 2005. aastal läbi vaadanud, võttes arvesse muudetud funktsionaalseid, ruumilisi ja tehnilisi nõudeid ja kehtestatud eelarvet, liikus projekt eelplaneerimise (2006) ja detailplaneeringu etappi (2007).

Etapid

Eel- ja detailplaneeringu etapid hõlmasid järgmist:

  • Hankemenetluste ettevalmistamine ja läbiviimine teenuslepingute sõlmimiseks planeerijate, ekspertide, arhitektide, inseneride ning ehitusettevõtjatega, kes osalevad EKP uue hoone projekteerimisel ja ehitamisel.
  • Plaanide esitamine Frankfurdi linnavõimudele vajalike ehituslubade saamiseks ning vastavuse tagamiseks kehtivate ehituseeskirjadega, nagu näiteks ehitusseadustik, tule- ja tööohutus- ning tervisekaitsenõuded.
  • Kulude kava ajakohastamine üldeelarve kinnitamiseks.
  • Ehitusprojekti ja üksikasjalike jooniste koostamine ehitusspetsifikatsioonide ja pideva väärtusanalüüsi põhjal.