Menu

Projektiranje

Različite faze projektiranja

Nova zgrada s karakterističnim ulazom sa sjeverne strane

Nova zgrada s karakterističnim ulazom
sa sjevera

© ISOCHROM.com

Nakon što je arhitektonski ured COOP HIMMELB(L)AU 2005. optimizirao projekt s kojim je pobijedio na natječaju prilagodivši ga revidiranim funkcionalnim, prostornim i tehničkim zahtjevima te utvrđenom proračunu {faza optimizacije 3.1.}, projekt je prešao u fazu idejnog projektiranja (2006.), a nakon toga i u fazu izrade glavnog projekta (2007.).

Više etapa

Faze izrade idejnog i glavnog projekta uključivale su sljedeće etape:

  • pripremu i provedbu predviđenog javnog natječaja radi zaključenja ugovora o uslugama s projektantima, arhitektima, inženjerima, drugim stručnjacima i građevinskim društvima koji će biti uključeni u projektiranje i izgradnju novih prostora
  • dostavu nacrta tijelima Grada Frankfurta radi ishođenja potrebnih građevinskih dozvola i provjere udovoljavaju li svi nacrti važećim građevinskim propisima, npr. zakonu o graditeljstvu, normama protupožarne zaštite te normama zaštite na radu
  • ažuriranje troškovnika kako bi se mogao potvrditi cjelokupni proračun
  • izradu glavnog projekta i pripadajućih nacrta u skladu s revidiranim građevinskim specifikacijama te zahtjevima suvremenog i kvalitetnog građenja.