Menu

Plānošana

Dažādie plānošanas posmi

Galveno ieeju veido ziemeļu pusē izvietotais ieejas komplekss

Galveno ieeju veido ziemeļu pusē izvietotais ieejas komplekss

© ISOCHROM.com

Kad arhitektu birojs COOP HIMMELB(L)AU, pamatojoties uz pārstrādātajām funkcionālajām, telpiskajām un tehniskajām prasībām, kā arī piešķirto budžetu, bija veicis Eiropas Centrālās bankas (ECB) jaunās ēkas projekta koncepcijas optimizāciju, tika uzsākta sākotnējā plānošana (2006), bet pēc tam – detālplānošana (2007).

Dažādie posmi

Plānošanas un detālplānošanas posmā tika veikti šādi darbi.

  • Nepieciešamo konkursa procedūru sagatavošana un ieviešana, lai slēgtu pakalpojuma līgumus ar konkursa uzvarētājiem – plānotājiem, ekspertiem, arhitektiem, inženieriem un būvniecības uzņēmumiem, kas piedalīsies telpu plānošanā un būvniecībā;
  • Plānu iesniegšana Frankfurtes pilsētas iestādēm nepieciešamo būvatļauju saņemšanai un visu plānu pārbaudei, nosakot, vai tie atbilst spēkā esošajiem būvniecības noteikumiem, piemēram, būvniecības kodeksam, ugunsdzēsības, veselības un drošības standartiem;
  • Izmaksu plāna koriģēšana, lai pieņemtu vispārējo budžetu;
  • Projekta un atbilstošo detalizēto rasējumu sagatavošana, balstoties uz pārskatītām būvniecības specifikācijām un nepārtrauktu izmaksu vadību.