Menu

Етап на подробно планиране

Искане на разрешение за строеж

Модел

Модел

© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer

На 8 октомври 2007 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) представи резултата от етапа на подробно планиране за новата си сграда. Проектът беше предоставен на съответните градски власти на Франкфурт за разрешение за планиране. На 22 октомври същата година градската управа на Франкфурт разреши започването на предварителни строителни работи през първата половина на 2008 г.

Разрешително за строеж

Цветна проба на една от колоните в Гросмарктхале

Цветна проба на една от колоните в Гросмарктхале

© Robert Metsch

На 6 май 2008 г. Петра Рот – кметът на Франкфурт – предаде разрешителното за строежа на цялата нова сграда на Жан-Клод Трише, председател на EЦБ.

Предварителни строителни работи

Предварителните строителни работи, наред с други неща, включваха разрушаването на две пристройки на изток и на запад от Гросмарктхале и изпълнението на пилотните фундаменти.

Реновиране

Бяха извършени също така и анализи на автентичните елементи и материали на сградата на Гросмарктхале, за да се разработят подходящи методи за реставрация. Общата концепция за интериора, включително материалите и повърхностите, беше определена и бяха изградени различни технически инсталации, за да се изпита функционалността и качеството на избраните материали.