Menu

Projekt za gradbeno dovoljenje

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

Model

Model

© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer

ECB je 8. oktobra 2007 predstavila rezultate faze projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija je bila skupaj z zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja predložena pristojnemu uradu mesta Frankfurt. Ta je 22. oktobra istega leta izdal soglasje za začetek pripravljalnih gradbenih del v prvem četrtletju 2008.

Gradbeno dovoljenje

Preizkušanje barvnih odtenkov na enem od stebrov znotraj Grossmarkthalle

Preizkušanje barvnih odtenkov na enem od stebrov znotraj Grossmarkthalle

© Robert Metsch

Županja Frankfurta Petra Roth je gradbeno dovoljenje za celoten gradbeni projekt predsedniku ECB Jeanu-Claudu Trichetu predala 6. maja 2008.

Pripravljalna gradbena dela

Ta dela so med drugim obsegala porušitev dveh manjših stavb vzhodno in zahodno od Grossmarkthalle ter gradnjo pilotnih temeljev.

Obnova

Za izbiro najprimernejših obnovitvenih postopkov so bile opravljene analize gradbenih elementov in materialov, uporabljenih v obstoječi stavbi Grossmarkthalle. Opredeljen je bil splošni koncept ureditve notranjosti, vključno z materiali in površinami. Zgrajene so bile različne postavitve za testiranje primernosti in kakovosti izbranih materialov.