Menu

Opracowanie planów szczegółowych

Wniosek o pozwolenie na budowę

Model

Model

© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer

8 października 2007 r. Europejski Bank Centralny zaprezentował projekt swojej nowej siedziby po zakończeniu planowania szczegółowego. Projekt przedstawiono władzom Frankfurtu z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 22 października tego samego roku władze miasta wydały pozwolenie na rozpoczęcie robót przygotowawczych w pierwszym kwartale 2008 r.

Pozwolenie na budowę

Próby kolorystyczne na jednej z kolumn w Grossmarkthalle

Próby kolorystyczne na jednej z kolumn w Grossmarkthalle

© Robert Metsch

6 maja 2008 r. burmistrz Frakfurtu Petra Roth wręczyła prezesowi Jean-Claude'owi Trichetowi pozwolenie na budowę nowej siedziby EBC.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze objęły m.in. wyburzenie dwóch aneksów przy wschodnim i zachodnim skrzydle Grossmarkthalle oraz położenie fundamentów palowych.

Renowacja

Przeprowadzono badanie oryginalnych elementów Grossmarkthalle i użytych w niej materiałów, aby wskazać odpowiednie techniki renowacji. Określono ogólną koncepcję renowacji wnętrza, w tym materiały i wykończenia powierzchni, oraz zbudowano różne instalacje techniczne do przetestowania cech użytkowych i jakości wybranych materiałów.