Menu

Den detaljeret planlægningsfase

Ansøgning om byggetilladelse

Model

Model

© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer

Den 8. oktober 2007 præsenterede Den Europæiske Centralbank (ECB) resultatet af den detaljerede planlægningsfase for det nye hovedsæde. Designforslaget blev forelagt bystyret i Frankfurt med en ansøgning om byggetilladelse. Tilladelsen til at gå i gang med de indledende bygningsarbejder i 1. kvartal 2008 blev givet den 22. oktober 2007.

Byggetilladelse

Farveprøver på en af søjlerne i Grossmarkthalle

Farveprøver på en af søjlerne i Grossmarkthalle

© Robert Metsch

Den 6. maj 2008 overrakte Frankfurt am Mains overborgmester Petra Roth byggetilladelsen for hele det nye hovedsæde til ECBs formand Jean-Claude Trichet.

Indledende bygningsarbejder

De indledende byggearbejder omfattede bl.a. nedrivningen af de to anneksbygninger øst og vest for Grossmarkthalle samt pilotering.

Renovering

Der blev foretaget analyser af Grossmarkthalles oprindelige bygningselementer og -materialer for at udvikle passende metoder til restaureringen. Det overordnede koncept for bygningens indre, herunder materialer og overflader, blev defineret, og der blev udført forskellige tekniske installationer og bygget mock-ups for at teste de valgte materialers funktionalitet og kvalitet.