Menu

Detailplaneering

Ehitusloa taotlemine

Makett

Makett

© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer

8. oktoobril 2007 esitles Euroopa Keskpank (EKP) oma uue hoonekompleksi detailplaneeringu tulemusi. Projekt esitati ehitusloa saamiseks Frankfurdi linna asjaomastele ametiasutustele. Sama aasta 22. oktoobril tegi Frankfurdi linn teatavaks, et ettevalmistavaid ehitustöid võib alustada 2008. aasta esimeses kvartalis.

Ehitusluba

Proovivärvimine Grossmarkthalles

Proovivärvimine Grossmarkthalles

© Robert Metsch

6. mail 2008 andis Frankfurdi linnapea Petra Roth Euroopa Keskpanga presidendile Jean-Claude Trichet'le üle uue hoonekompleksi ehitusloa.

Ettevalmistavad ehitustööd

Ettevalmistavate ehitustööde käigus lammutati muu hulgas Grossmarkthalle ida- ja läänepoolsed lisahooned ning rajati vaivundament.

Renoveerimine

Selles etapis analüüsiti muu hulgas Grossmarkthalle algupäraseid ehitusdetaile ja -materjale, et leida sobivad restaureerimismeetodid. Samuti määrati kindlaks uue hoone interjööri üldine kontseptsioon, sealhulgas materjalid ja pinnad. Valitud materjalide funktsionaalsuse ja kvaliteedi katsetamiseks ehitati tehnilised näidispaigaldised.