Menu

Fáza podrobného plánovania

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Model

Model

© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer

Dňa 8. októbra 2007 Európska centrálna banka (ECB) predstavila výsledky fázy podrobného plánovania svojho nového sídla. Návrh bol predložený príslušným úradom mesta Frankfurt na vydanie stavebného povolenia. Dňa 22. októbra toho istého roka mesto Frankfurt vydalo súhlas so začatím prípravných stavebných prác v prvom štvrťroku 2008.

Stavebné povolenie

Skúšky farieb na stĺpoch Grossmarkthalle

Skúšky farieb na stĺpoch Grossmarkthalle

© Robert Metsch

Dňa 6. mája 2008 primátorka mesta Frankfurt Petra Rothová odovzdala stavebné povolenie na celé nové sídlo prezidentovi ECB Jeanovi-Claudovi Trichetovi.

Prípravné stavebné práce

Súčasťou prípravných stavebných prác bolo okrem iného zbúranie dvoch priľahlých budov na východnej a západnej strane Grossmarkthalle a vybudovanie pilótových základov.

Rekonštrukcia

Na určenie vhodných postupov rekonštrukcie boli uskutočnené aj analýzy pôvodných stavebných prvkov a materiálov budovy Grossmarkthalle. Bola stanovená celková koncepcia interiéru vrátane materiálov a povrchovej úpravy a na overenie funkčnosti a kvality zvolených materiálov bolo postavených viacero inštalácií.