Menu

Tarkempi suunnittelu

Rakennuslupahakemus

Malli

Malli

© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer

Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti 8.10.2007 uusien toimitilojensa tarkemman suunnittelun tulokset. Suunnitelma toimitettiin Frankfurtin kaupungin viranomaisille rakennuslupaa varten. Frankfurtin kaupunki ilmoitti 22.10.2007, että rakennustöiden valmistelu voitaisiin aloittaa tontilla vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.

Rakennusluvan myöntäminen

Värikokeiluja yhdessä Grossmarkthallen pylväistä

Värikokeiluja yhdessä Grossmarkthallen pylväistä

© Robert Metsch

Frankfurtin kaupungin ylipormestari Petra Roth luovutti 6.5.2008 EKP:n pääjohtajalle Jean-Claude Trichet'lle rakennusluvan koko uusien toimitilojen rakennushanketta varten.

Rakennustöiden valmistelu

Rakennustöiden valmisteluvaiheessa muun muassa purettiin Grossmarkthallen lisärakennukset molemmista päistä ja rakennettiin paaluperusta.

Entisöintisuunnitelmia Grossmarkthallessa

Tässä vaiheessa myös analysoitiin Grossmarkthallen alkuperäisiä rakenteita ja materiaaleja ja kehitettiin sopivia entisöintimenetelmiä. Lisäksi määriteltiin sisätilojen yleissuunnitelma, materiaalit ja pinnat sekä pystytettiin erilaisia mallirakenteita, joissa testattiin valittujen materiaalien toimivuutta ja laatua.