Menu

Detaljerad planeringsfas

Bygglovsansökan

Modell

Modell

© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer

Den 8 oktober 2007 presenterade Europeiska centralbanken (ECB) resultatet av detaljplaneringsfasen för de nya lokalerna. Ritningarna och en ansökan om bygglov lämnades in till myndigheterna i Frankfurt. Den 22 oktober gav staden tillåtelse för att påbörja de preliminära anläggningsarbetena första kvartalet 2008.

Bygglov

Färgprover på en pelare i Grossmarkthalle

Färgprover på en pelare i Grossmarkthalle

© Robert Metsch

Den 6 maj 2008 överlämnade Petra Roth, Frankfurts borgmästare, bygglovshandlingarna för hela projektet till Jean-Claude Trichet, Europeiska centralbankens ordförande.

Preliminära anläggningsarbeten

De preliminära anläggningsarbetena innebar bl.a. att två annex öster och väster om Grossmarkthalle revs och att grunden pålades.

Renovering

Analyser av originalmaterial från Grossmarkthalle utfördes för att utveckla lämpliga restaureringsmetoder. Det övergripande konceptet för det invändiga, inklusive material och ytor definierades och olika installationer byggdes för att testa materialens funktionalitet och kvalitet.