Menu

Detalaus planavimo etapas

Prašymas suteikti statybos leidimą

Maketas

Maketas

© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer

2007 m. spalio 8 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) pateikė savo naujųjų patalpų detalaus planavimo etapo rezultatus. Projektas pateiktas atitinkamoms Frankfurto prie Maino miesto valdžios institucijoms statybos leidimui gauti. Spalio 22 d. Frankfurto prie Maino miestas suteikė leidimą 2008 m. pirmąjį ketvirtį pradėti preliminarius statybos darbus.

Leidimas statyti

Spalvų bandymai ant vienos iš Großmarkthalle kolonų

Spalvų bandymai ant vienos iš Großmarkthalle kolonų

© Robert Metsch

2008 m. gegužės 6 d. Frankfurto prie Maino miesto merė Petra Roth įteikė ECB pirmininkui Jean-Claude Trichet leidimą visų naujųjų ECB patalpų statybai.

Preliminarūs statybos darbai

Preliminarūs statybos darbai, be kita ko, tai dviejų priestatų (Großmarkthalle pastato rytinėje ir vakarinėje dalyse) nugriovimas ir polinių pamatų statymas.

Renovacija

Renkantis restauravimo būdus buvo išnagrinėti originalieji Großmarkthalle pastato elementai ir medžiagos. Sukurta bendra interjero, įskaitant medžiagas ir paviršius, koncepcija ir sumontuotos įvairios techninės konstrukcijos pasirinktų medžiagų tinkamumui ir kokybei patikrinti.