Menu

Gedetailleerde planning

Een bouwvergunning aanvragen

Model

Model

© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer

Op 8 oktober 2007 presenteert de ECB de resultaten van de gedetailleerde planningsfase voor haar nieuwe hoofdkantoor. Voor het ontwerp wordt bij de gemeente Frankfurt een bouwvergunning aangevraagd en op 22 oktober 2007 geeft het gemeentebestuur toestemming om in het eerste kwartaal van 2008 met de voorbereidende bouwwerkzaamheden te beginnen.

De bouwvergunning

Kleurproeven op een van de kolommen in de Großmarkthalle

Kleurproeven op een van de kolommen in de Großmarkthalle

© Robert Metsch

Op 6 mei 2008 overhandigt de burgemeester van de stad Frankfurt, Petra Roth, de bouwvergunning voor het gehele project aan Jean-Claude Trichet, de president van de ECB.

De voorbereidende bouwwerkzaamheden

Onder de voorbereidende bouwwerkzaamheden vielen onder andere de sloop van de twee bijgebouwen ten oosten en westen van de Großmarkthalle en het heien van de paalfundering.

De renovatie

Om geschikte restauratiemethoden te kunnen ontwikkelen, zijn de oorspronkelijke bouwelementen en -materialen van de Großmarkthalle zorgvuldig geanalyseerd. Er is een totaalconcept voor het interieur vastgesteld, inclusief materialen en bekleding, en er zijn verschillende technische installaties gebouwd om de kwaliteit en doelmatigheid van de gekozen materialen te testen.