Menu

Detālplānošana

Būvatļaujas pieprasījums

Makets

Makets

© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer

2007. gada 8. oktobrī Eiropas Centrālā banka (ECB) iepazīstināja ar jauno telpu detālplānojuma rezultātiem. Projektu iesniedza atbildīgajām Frankfurtes iestādēm, lai saņemtu plānošanas atļauju. 2007. gada 22. oktobrī Frankfurtes pilsēta atļāva 2008. gada 1. ceturksnī uzsākt priekšdarbus.

Būvatļauja

Krāsu paraugi uz Tirgus halles kolonnas

Krāsu paraugi uz Tirgus halles kolonnas

© Robert Metsch

2008. gada 6. maijā Frankfurtes pilsētas mērs Petra Rota (Petra Roth) pasniedza ECB prezidentam Žanam Klodam Trišē (Jean-Claude Trichet) visa jauno telpu projekta būvatļauju.

Priekšdarbi

Priekšdarbu laikā tika nojauktas arī divas piebūves Tirgus halles (Grossmarkthalle) austrumu un rietumu pusē un tika izveidoti pāļu pamati.

Rekonstrukcija

Tika veikta arī Tirgus halles oriģinālo būvelementu un būvmateriālu analīze, lai izstrādātu piemērotas restaurācijas metodes. Tika noteikta interjera kopējā koncepcija, t.sk. attiecībā uz materiāliem un virsmām, un tika uzbūvētas dažādas konstrukcijas, lai pārbaudītu izvēlēto materiālu funkcionalitāti un kvalitāti.