Menu

Етап на строителството

През есента на 2007 г. плановете на проекта са представени на съответните органи на градската управа на Франкфурт на Майн, които впоследствие, на 22 октомври същата година, предоставят частично разрешение за строеж. Това означава, че предварителните строителни работи биха могли да започнат през първото тримесечие на 2008 г. На 6 май 2008 г. Петра Рот, която по това време е кмет на Франкфурт на Майн, предоставя цялостно разрешение за строеж на тогавашния председател на ЕЦБ Жан-Клод Трише.

Основните строителни работи започват през пролетта на 2010 г. след успешното приключване на тръжна процедура, в която те са разделени на пакети и партиди. Основният камък на небостъргача е положен на 19 май 2010 г. Успоредно със строителството на небостъргача започва работа по мащабната реставрация на Гросмарктхале и строителството на новите вътрешни постройки в него. Малко повече от година по-късно, на 20 септември 2012 г., се провежда тържество по случай издигането на сградата до покрив, за да бъде отбелязано завършването на основните строителни работи. Впоследствие работата продължава с поставянето на фасадните панели на небостъргача и довършителните работи във вътрешните пространства на всички елементи на сградата, включително инсталирането на техническата инфраструктура.

Цялостната концепция за проекта на новата сграда на ЕЦБ включва оформяне на ландшафта на индустриалната зона около Гросмарктхале. Идеята е да се създаде разнообразна паркова зона, за която река Майн е основен източник на вдъхновение.

През 2014 г. новата сграда на ЕЦБ е завършена и въведена в експлоатация.