Menu

Statybų etapas

2007 m. rudenį projekto brėžiniai buvo pateikti atitinkamoms Frankfurto prie Maino institucijoms; tų pačių metų spalio 22 d. jos suteikė dalinį statybos leidimą. Tai reiškė, kad preliminarius statybos darbus buvo galima pradėti jau 2008 m. pirmąjį ketvirtį. 2008 m. gegužės 6 d. tuometinė Frankfurto prie Maino merė Petra Roth tuometiniam ECB Pirmininkui Jean-Claude Trichet įteikė dokumentą, leidžiantį statyti naująjį pastatą.

Įvykus viešajam konkursui, kuriame statybos darbai buvo suskirstyti į dalis, 2010 m. pavasarį prasidėjo pagrindiniai statybos darbai. 2010 m. gegužės 19 d. buvo padėtas pamatinis dangoraižio akmuo. Vienu metu buvo ne tik statomas dangoraižis, bet ir pradėti nuodugnūs Grossmarkthalle pastato restauravimo darbai ir naujų vidaus konstrukcijų statyba. Praėjus vos šiek tiek daugiau nei dvejiems metams, 2012 m. rugsėjo 20 d. įvyko pagrindinių konstrukcinės dalies statybos darbų pabaigtuvių ceremonija. Paskui buvo montuojamos dangoraižio fasado plokštės, tvarkomas naujojo pastato interjeras, diegiama techninė infrastruktūra.

Pagal naujosios ECB būstinės ansamblio projektą buvo numatytas ir Grossmarkthalle pastatą supančios pramoninės zonos kraštovaizdžio atnaujinimas. Architektai sumanė čia sukurti įvairialypę parko tipo teritoriją. Maino upė buvo pagrindinis jų įkvėpimo šaltinis. 

2014 m. naujasis ECB pastatas buvo baigtas ir pradėtas naudoti.