Menu

Fáza výstavby

Na jeseň roku 2007 bola príslušným úradom mesta Frankfurt nad Mohanom predložená projektová dokumentácia. Dňa 22. októbra toho istého roka mesto vystavilo čiastočné stavebné povolenie, na základe ktorého sa v prvom štvrťroku 2008 mohli začať prípravné stavebné práce. Dňa 6. mája 2008 primátorka mesta Frankfurt nad Mohanom Petra Rothová vydala vtedajšiemu prezidentovi ECB Jeanovi-Claudovi Trichetovi definitívne stavebné povolenie.

Po úspešnom uzavretí výberového konania, na ktorom boli jednotlivé stavebné práce rozdelené do viacerých blokov, sa na jar 2010 začali hlavné stavebné práce. Základný kameň výškovej budovy bol položený 19. mája 2010. Popri výstavbe výškovej budovy sa začala aj rozsiahla reštaurácia Grossmarkthalle a výstavba jej nových vnútorných prvkov. Už o dva roky neskôr, 22. septembra 2012, prebehla oslava dokončenia hrubej stavby. Ďalším krokom bolo osadenie fasádnych panelov výškovej budovy a zariadenie interiéru všetkých častí objektu vrátane inštalácie technickej infraštruktúry.

Súčasťou celkového konceptu nového sídla ECB boli terénne úpravy priemyselného areálu okolo budovy Grossmarkthalle. Cieľom bolo vytvoriť rôznorodú parkovú úpravu, inšpirovanú najmä susediacou riekou Mohan.

Nové sídlo ECB bolo dokončené a uvedené do prevádzky v roku 2014.