Menu

Byggefasen

I efteråret 2007 blev byggeplanerne forelagt de relevante myndigheder i bystyret i Frankfurt, der efterfølgende – 22. oktober samme år – udstedte en delvis byggetilladelse. Dette betød, at de indledende byggearbejder kunne påbegyndes i 1. kvartal 2008. Den 6. maj 2008 gav Petra Roth, der var overborgmester i Frankfurt am Main på det tidspunkt, den fuldstændige byggetilladelse til ECB's daværende formand, Jean-Claude Trichet.

Efter en vellykket afslutning på udbudsproceduren, hvor byggearbejdet var blevet delt op i mindre delentrepriser, begyndte selve byggearbejdet i foråret 2010. Højhusets grundsten blev lagt 19. maj 2010. Parallelt med arbejdet på højhuset begyndte den omfattende renovering af Grossmarkthalle og opførelsen af de nye bygninger inde i Grossmarkshalle. Godt to år senere – 20. september 2012 – blev der holdt rejsegilde for at markere afslutningen på råhusarbejdet. Derefter blev facadepanelerne på højhuset sat op, og alle byggeelementer indrettet, ligesom den tekniske infrastruktur blev installeret.

I det samlede designkoncept for ECB's nye bygning indgik anlæggelsen af et parkområde på industrigrunden, der omgiver Grossmarkthalle. Tanken var at skabe et varieret parkområde med Main-floden som primære inspiration.

ECB's nye bygning var færdig og blev taget i brug i 2014.