Menu

Etapa výstavby

Na podzim roku 2007 byly předloženy plány projektu příslušným úřadům města Frankfurt nad Mohanem, které následně udělily 22. října téhož roku předběžné stavební povolení. V prvním čtvrtletí roku 2008 tak mohly být zahájeny přípravné stavební práce. Dne 6. května 2008 udělila tehdejší primátorka města Frankfurt Petra Rothová plné stavební povolení tehdejšímu prezidentu ECB Jean-Claude Trichetovi.

Po úspěšném dokončení výběrového řízení, ve kterém byly stavební práce rozděleny do několika skupin a podskupin, byly hlavní stavební práce započaty na jaře roku 2010. Základní kámen výškové budovy byl položen 19. května 2010. Vedle prací na výškové budově byla zahájena také rozsáhlá rekonstrukce tržnice Grossmarkthalle a výstavba nových budov v jejím nitru. Po více než dvou letech, 20. září 2012, byla uspořádána oslava u příležitosti dokončení základní hrubé stavby. Práce pokračovaly montáží panelů vnějšího opláštění výškové budovy a vybavením interiéru všech částí budovy, včetně instalace technické infrastruktury.

Celkový koncept projektu nového sídla ECB zahrnoval také terénní úpravy průmyslové zóny kolem tržnice Grossmarkthalle. Záměrem bylo vytvořit různorodou plochu s parkovou úpravou, do velké míry inspirovanou řekou Mohan.

Nové sídlo ECB bylo dokončeno a uvedeno do provozu v roce 2014.