Menu

Rakentaminen

Rakennussuunnitelmat toimitettiin Frankfurtin kaupungin rakennusviranomaisille syksyllä 2007. Viranomaiset myönsivät osittaisen rakennusluvan 22.10.2007, joten rakennustöiden valmistelu voitiin aloittaa alkuvuodesta 2008. Frankfurtin kaupungin ylipormestari luovutti 6.5.2008 EKP:n pääjohtajalle rakennusluvan koko rakennushanketta varten.

Rakennusurakka kilpailutettiin osissa. Kun kilpailutus oli saatu päätökseen ja urakoitsijat valittu, rakennuksen runkotyöt käynnistettiin vuoden 2010 keväällä. Pilvenpiirtäjän peruskivi laskettiin 19.5.2010. Pilvenpiirtäjän runkotöiden ohella aloitettiin myös Grossmarkthallen mittavat entisöintityöt ja hallirakennuksen sisään tulevien rakennelmien pystyttäminen. Tärkeimmät runkotyöt saatiin valmiiksi hieman yli kahdessa vuodessa, ja harjannostajaisia vietettiin 20.9.2012. Sen jälkeen asennettiin pilvenpiirtäjän julkisivuelementit ja kaikkien rakennusten talotekniikka sekä sisustettiin rakennusten sisätilat.

Rakennussuunnitelmaan kuului myös Grossmarkthallen teollisuustontin maisemointi. Maisemasuunnittelun lähtökohtana oli Main-joki, ja tarkoituksena oli luoda tontille monipuolinen jokimaisema.

Rakennus valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 2014.