Menu

Byggnadsfas

På hösten 2007 lämnades ritningarna in till byggmyndigheterna i Frankfurt am Main, som gav ett positivt förhandsbesked den 22 oktober samma år. Detta innebar att de preliminära anläggningsarbetena kunde inledas under första kvartalet 2008. Den 6 maj 2008 meddelade Petra Roth, dåvarande borgmästare i Frankfurt am Main, Jean-Claude Trichet, ECB:s dåvarande ordförande, att slutligt bygglov hade beviljats.

Efter anbudsförfarandet, i vilket byggnadsarbetena delades upp i olika anbudspaket, inleddes byggnationen under våren 2008. Grundstenen för höghuset lades den 19 maj 2010. Parallellt med byggnadsarbetena för höghuset inleddes den omfattande restaureringen av Grossmarkthalle och konstruktionen av dess inre byggnader. Drygt två år senare, den 20 september 2012, hölls en taklagsfest för att fira att den yttre konstruktionen var färdig. Därefter påbörjades monteringen av fasadpaneler på höghuset och inredningsarbeten av alla byggnadselement inklusive installation av teknisk infrastruktur.

Det övergripande designkonceptet för ECB:s nya huvudkontor omfattade även landskapsplaneringen av industritomten runt Grossmarkthalle. Idéen var att planera ett omväxlande parkområde med floden Main som en viktig inspirationskälla.

ECB:s nya huvudkontor färdigställdes och verksamheten kom igång 2014.