Menu

De bouw

In de herfst van 2007 werden de ontwerpplannen ingediend bij de desbetreffende autoriteiten van de Stad Frankfurt am Main, die daarna, op 22 oktober van dat jaar, een gedeeltelijke bouwvergunning verleenden. Dit betekende dat in het eerste kwartaal van 2008 met de voorbereidende bouwwerkzaamheden kon worden begonnen. Op 6 mei 2008 verleende Petra Roth, toentertijd Burgemeester van de Stad Frankfurt am Main, de volledige bouwvergunning aan Jean-Claude Trichet, de toenmalige President van de ECB.

Na de succesvolle afronding van een aanbestedingsprocedure, waarbij de bouwwerkzaamheden werden opgedeeld in pakketten en percelen, gingen de echte bouwwerkzaamheden voorjaar 2010 van start. De eerste steen voor de hoogbouw werd gelegd op 19 mei 2010. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de hoogbouw begon ook het werk aan de uitgebreide restauratie van de Grossmarkthalle en de bouw van de nieuwe interne gebouwen erin. Iets meer dan twee jaar later, op 20 september 2012, werd met een kleine ceremonie bij het bereiken van het hoogste punt gevierd dat het belangrijkste structurele werk was voltooid. Daarna werd verder gewerkt aan het aanbrengen van de gevelpanelen aan de hoogbouw en het inrichten van het binnenste van alle bouwelementen, waaronder de installatie van de technische infrastructuur.

Het algehele ontwerpconcept voor het nieuwe hoofdkwartier van de ECB omvatte ook de landschapsarchitectuur van het industriële terrein rond de Grossmarkthalle. De centrale gedachte was de creatie van een gevarieerd parklandschap, waarbij de rivier de Main een belangrijke inspiratiebron vormde.

Nadat het nieuwe gebouw van de ECB was voltooid, kon de ECB daar in 2014 met haar werkzaamheden beginnen.