Menu

Realizacja

Projekt budowlany został złożony jesienią 2007 w urzędzie miasta Frankfurtu, który 22 października tego samego roku wydał wstępne pozwolenie na budowę. Dzięki temu już w pierwszym kwartale 2008 roku mogły się rozpocząć roboty przygotowawcze. Pełne pozwolenie na budowę wydała ówczesna burmistrz Frankfurtu nad Menem Petra Roth 6 maja 2008. Prezesem EBC był wtedy Jean-Claude Trichet.

Po udanym rozstrzygnięciu przetargu (w którym całość prac podzielono na odrębne zamówienia) wiosną 2010 roku ruszyła właściwa budowa. 19 maja 2010 położono kamień węgielny. Jednocześnie z pracami nad wieżowcem rozpoczęto gruntowną renowację Grossmarkthalle i budowę nowych obiektów wewnątrz hali. Nieco ponad dwa lata później, 20 września 2012, odbyło się zawieszenie wiechy po ukończeniu głównych prac konstrukcyjnych. Dalsze prace objęły montaż paneli elewacyjnych i wykończenie wnętrz wraz z instalacją infrastruktury technicznej we wszystkich obiektach.

Całościowy projekt koncepcyjny uwzględniał także zagospodarowanie terenu poprzemysłowego wokół Grossmarkthalle. Miał tam powstać różnorodny park inspirowany krajobrazem rzeki Men.

Nowa siedziba została oddana do użytku w 2014 roku.