Menu

Gradnja

Jeseni 2007 so bili načrti predloženi frankfurtskim mestnim oblastem, ki so nato 22. oktobra istega leta izdale delno gradbeno dovoljenje. S tem so se v prvem četrtletju 2008 lahko začela pripravljalna gradbena dela. Petra Roth, ki je bila v tistem času županja mesta Frankfurt na Majni, je 6. maja 2008 takratnemu predsedniku ECB Jeanu-Claudu Trichetu predala končno gradbeno dovoljenje.

Po uspešnem zaključku razpisnega postopka, v katerem so bila gradbena dela razdeljena v manjše sklope, so se spomladi 2010 začela glavna gradbena dela. Temeljni kamen za bodoči nebotičnik je bil položen 19. maja 2010. Vzporedno z deli na nebotičniku se je začela tudi obsežna obnova Grossmarkthalle ter gradnja novih notranjih objektov. Dobri dve leti kasneje, 20. septembra 2012, je bil organiziran likof, ki je zaznamoval zaključek glavnih gradbenih del. Dela so se nato nadaljevala z nameščanjem fasadnih plošč na nebotičniku ter z opremljanjem notranjih prostorov in vgradnjo tehnične infrastrukture.

Celovit načrt za nove prostore ECB je vključeval tudi krajinsko ureditev industrijskega zemljišča okrog Grossmarkthalle. Ideja je bila, da se ustvari raznolika parkovna površina z reko Majno kot glavnim navdihom.

Nova stavba ECB je bila končana leta 2014, ko se je začela tudi uporabljati.