Menu

Tävlingsfaser

Den internationella stadsplanerings- och arkitekttävlingen för Europeiska centralbankens (ECB) nya huvudkontor omfattade flera faser. Under förhandsurvalet utsågs 80 deltagare att delta i den första fasen. Bland de inlämnade förslagen valdes 12 deltagare ut. Dessa uppmanades att utveckla sina förslag i den andra fasen. Därefter valdes de tre främsta av dessa tolv förslag ut. Efter en bearbetningsfas tillkännagav ECB-rådet det vinnande förslaget.

Förhandsurval

I tävlingsannonsen uppmanades arkitekter från hela världen att lämna in tävlingsansökningar före den 20 januari 2003. Det lämnades in 300 ansökningar som sedan bedömdes av en urvalskommitté utifrån kriterierna i annonsen. Kommittén bestod av fem representanter från ECB, vilka bistods av arkitekter från den internationella juryn. Vid detta förfarande utsågs 80 arkitekter (70 "etablerade" och 10 "nya kommande" arkitekter) att delta i tävlingens första fas.

Information och nedladdningsbart material

 • Europeiska centralbanken utlyser en internationell arkitekttävling Press release
 • 80 arkitekter har valts ut till den första etappen av ECBs arkitekttävling Press release

Första fasen

De 80 arkitekterna på listan uppmanades att lämna ett anonymt förslag till tävlingens första fas före den 7 juli 2003. Förslagen skulle innehålla ett första utkast för ECB:s nya huvudkontor och stadsbyggnadsplaner för omgivningen. Sammanlagt lämnades 71 förslag in. Dessa bedömdes sedan av en internationell jury.

 

Bedömningskriterier

Bedömningen av förslagen baserades enbart på följande kriterier:

 • övergripande stadsplanering, arkitektur och landskapsplanering,
 • överensstämmelse med programmets viktigaste specifikationer vad gäller funktion och rum, inklusive tillväxtmoduler,
 • realistiska energi- och miljökoncept samt överensstämmelse med ECB:s viktigaste tekniska krav,
 • överensstämmelse med relevanta föreskrifter, främst bygg- och miljölagstiftning.

Material för nedladdning

Andra fasen

Efter bedömning av de förslag som lämnades in under den första tävlingsfasen upprättades en lista med tolv sökande. De uppmanades att utforma detaljerade arkitektprojekt för den andra fasen.

Bedömningskriterier

Bedömningen av förslagen baserades enbart på följande kriterier:

 1. Övergripande stadsplanering, arkitektur och landskapsplanering:
  • arkitekturdesign och rumsligt helhetsintryck,
  • integrering i stads- och landskapsbilden,
  • integrering av skyddade monument och byggnader,
  • landskapsplaneringens funktion och kvalitet,
  • förslagets originalitet, inspiration och innovation.
 2. Överensstämmelse med programmets viktigaste specifikationer vad gäller funktion och rum, inklusive utbyggnadsmoduler:
  • uppfyllande av de rumsliga kraven,
  • funktionell organisation,
  • utrymme och form,
  • säkerhetsindelning,
  • intern cirkulation,
  • tillträde utifrån.
 3. Realistiska energi- och miljökoncept samt överensstämmelse med ECB:s viktigaste tekniska krav:
  • livscykelkostnader (investerings- och driftskostnader),
  • energi och teknik,
  • ekonomisk hållbarhet.
 4. Överensstämmelse med relevanta föreskrifter, främst bygg- och miljölagstiftning.

Tävlingsförslag

101 Murphy/Jahn, Inc.

Chicago, USA Helmut Jahn

Det arkitektoniska konceptet består av två sammanhängande bågformade torn med 35 våningar som utgör en kärna sydöst om Grossmarkthalle. Tornen skapar en vertikal motpunkt till den horisontella Grossmarkthalle. De bågformade tornen öppnar ut mot infarten och floden och ger största möjliga utsikt både mot och från tornen. Grossmarkthalle bevaras och fortsätter att synas i sin helhet från Sonnenmannstrasse. Utformningskonceptet i den andra etappen skiljer sig betydligt från utkastet i den första etappen som bestod av två parallella block över Grossmarkthalle för att binda samman Grossmarkthalle med floden utan att förstöra den historiska byggnadens autonomi.
107 tp bennett

London, Storbritannien Richard Beastall, Christopher Bennie, D. Granville Smith, William Soper

Detta koncept utnyttjar byggnadsrelaterade förhållanden liksom innovativa energilösningar för att skapa en praktisk och behaglig arbetsmiljö. Landskapet är införlivat i det övergripande temat: de låga byggnaderna är modellerade för att skapa varierande intressanta ytor och har dessutom gjorts sluttande. Tillväxtmodulerna för senare tillbyggnad är väl integrerade i detta koncept i form av två ytterligare torn med höjdvariationer i sydväst. Grossmarkthalle är väl bevarad.
120 Barkow Leibinger Architekten

Berlin, Tyskland Regine Leibinger, Frank Barkow

Konceptet med ett 29-våningsblock söder om och parallellt med Grossmarkthalle med öppningar eller ”sky cuts” ger ett starkt intryck utan att överväldiga Grossmarkthalle. De unika tomma ytorna mellan de olika komponenterna i byggnaden låter den stora volymen samspela med omgivningen. Dessa öppna ytor är utformade som trädgårdar som symboliserar EU:s medlemsstater. Grossmarkthalle är väl bevarad. Konceptet verkar i huvudsak lovande vad gäller gestaltning.
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH

Frankfurt am Main, Tyskland Till Schneider, Michael Schumacher

Den nya byggnaden, ett cylinderformat 25-våningstorn, samspelar med Grossmarkthalle som så långt som möjligt bevaras i sitt originalskick. Tillväxtmodulerna för möjlig framtida tillbyggnad skapas genom att nya våningar byggs ovanpå den först uppförda byggnaden.. I själva tornet kommer intressanta trädgårdsytor att erbjuda högkvalitativa arbetsplatser och vistelseytor. Eftersom cylindern är så kompakt är en stor del av tomten inte bebyggd och ett stort område är avsatt för grönområden.
133 Estudio Lamela Arquitectos

Madrid, Spanien Carlos Lamela de Vargas

Den nya byggnaden placeras mellan Grossmarkthalle och Sonnemannstrasse för att förena omgivningen med ECB:s lokaler. Även om Grossmarkthalles norra fasad kommer att skymmas något från Sonnenmannstrasse respekterar konceptet historia, samtida kultur och den gemensamma bakgrunden.
140 ASP Schweger Assoziierte

Berlin, Tyskland

En svävande ”sky-bridge” (våningsplan högst upp som sammanbinder de två tornen) kontrasterar mot Grossmarkthalle utan att tynga denna historiska byggnad. Grossmarkthalle har bevarats väl men taket ersätts av en glaskonstruktion. Detta innovativa koncept skapar en stimulerande effekt och de vertikala byggnaderna binds samman av en öppen entréhall och ett upphöjt plan. Tillväxtmodulen för framtida expansion är ytterligare ett torn.
145 Coop Himmelb(l)au

Wien, Österrike

Konceptet är en intelligent kombination av gammalt och nytt i skulpturell form. Det hela bygger på tre grundläggande element: Grossmarkthalle, en lång låg byggnad (”groundscraper”) och polygona dubbeltorn. I utkastet till första etappen låg den låga byggnaden tvärs över gångvägen vid floden och skar genom Grossmarkthalle. Nu, i den andra fasen ligger denna "groundscraper" parallellt med Grossmarkthalle och den historiska byggnaden lämnas orörd. Grossmarkthalle utnyttjas som ECB:s huvudentré och som offentliga lokaler och binds samman med de två kontorstornen genom konferenscentret i ”groundscraper”. Konceptet är koncist och funktionellt.
152 Frank O. Gehry Associates

Los Angeles, USA Frank O. Gehry

Juryn ansåg att det originella bykonceptet med småskaliga byggnader i klungor längs floden Main var en originell lösning på de givna förutsättningarna. Ett transparent tak täcker en stor del av tomten för att bilda ett ”europeiskt paraply”. De halvhöga byggnaderna skapar en animerad skyline ovanför taket. ”Grossmarkthalle representerar ECB:s offentliga fasad” och behandlas som ”objet trouvé”, inramat av dammar och stora transparenta tak som sluttar lätt mot den historiska byggnaden.
157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang

Darmstadt, Tyskland/Selangor, Malaysia

Konceptet förlänger stadens axlar till tomten och använder dem för att skapa olika landskap och arkitektoniska element. Två olika höga rektangulära torn placeras söder om Grossmarkthalle för att "berika stadens nuvarande skyline". Konceptet med öppna ytor är väl genomtänkt. Högkvalitativa arbetsplatser tar hänsyn till energi- och miljöfaktorer. Tomten utnyttjas väl i detta koncept och de nya byggnadernas proportioner överskuggar inte Grossmarkthalle. Konceptet är väl integrerat med omgivningen och uppfyller många av kraven på funktionalitet.
159 Morphisis

Santa Monica, USA Thom Mayne

Den dynamiska förbindelsen mellan tornen och Grossmarkthalle är ett framgångsrikt sätt att integrera helheten med omgivningen. De fyra skulpterade blocken med höjdvariationer förbinds lodrätt med Grossmarkthalles södra sida baserat på en grön ”platå” för att skapa ett område med integrerade delar. Trädgårdsplatån och vattenområdena skiljer av tomten från omgivningen. Konceptet har en intressant formgivning och inkorporerar många av de funktionella förutsättningarna.
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue

Barcelona, Spanien Benedetta Tagliabue

De tre v-formade byggnaderna med kontorsrum placeras söder om Grossmarkthalle och binds samman på de lägre planen. Konceptet är ”banken som marknadsplats”. Byggnadernas placering och riktning följer tomtens gröna bälte. Grossmarkthalle bevaras helt, både i struktur och utseende. Konceptet har ett övergripande synsätt som med framgång integrerar landskapet, Grossmarkthalle och omgivningen.
168 KHR arktekter AS Virum

Danmark Peter Leuchsenring

Det platta taket anses vara anspråkslöst och sofistikerat och binder samman de nya lokalerna med Grossmarkthalle. Konceptet består av ett glastak och en glasfasad som ska täcka Grossmarkthalle samt låga kontorsbyggnader som kontrasterar mot skyskraporna i Frankfurts finansdistrikt. Landskapskonceptet tillåter många förbindelser mellan yttre och inre ytor och öppnar mot floden. Konceptet kretsar runt transparens ”utan gränser mellan det inre och det yttre”.

Material för nedladdning

Pristagare

I februari 2004 valde en internationell jury ut tre vinnare bland de förslag som lämnades in under andra fasen av tävlingen.

De tre vinnande förslagen

Den 13 februari 2004 utsåg en internationell jury under ledning av ECB:s vice ordförande Lucas Papademos de tre vinnande förslagen i den internationella stadsplanerings- och arkitekttävlingen för ECB:s nya huvudkontor i Frankfurt am Main, Tyskland. Detta avslutade den andra och sista etappen i tävlingen. Priserna tilldelades enligt följande:

1:a pris: Coop Himmelb(l)au, Wien, Österrike

Coop Himmelblau

Konceptet är en intelligent kombination av gammalt och nytt i skulpturell form. Det hela bygger på tre grundläggande element: Grossmarkthalle, en lång låg byggnad (”groundscraper”) och polygona dubbeltorn. I utkastet till första fasen låg den låga byggnaden tvärs över gångvägen vid floden och skar genom Grossmarkthalle. Nu, i den andra fasen ligger denna "groundscraper" parallellt med Grossmarkthalle och den historiska byggnaden lämnas orörd. Grossmarkthalle utnyttjas som ECB:s huvudentré och som offentliga lokaler och binds samman med de två kontorstornen genom konferenscentret i "groundscraper". Konceptet är koncist och funktionellt.

2:a pris: ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Tyskland

ASP Schweger Assoziierte

En svävande "sky-bridge" (våningsplan högst upp som sammanbinder de två tornen) kontrasterar mot Grossmarkthalle utan att tynga denna historiska byggnad. Grossmarkthalle har bevarats väl men taket ersätts av en glaskonstruktion. Detta innovativa koncept skapar en stimulerande effekt och de vertikala byggnaderna binds samman av en öppen entréhall och ett upphöjt plan. Tillväxtmodulen för framtida expansion är ytterligare ett torn.

3:e pris: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Tyskland/Selangor, Malaysia

54f architekten

Konceptet förlänger stadens axlar till tomten och använder dem för att skapa olika landskap och arkitektoniska element. Två olika höga rektangulära torn placeras söder om Grossmarkthalle för att "berika stadens nuvarande skyline". Konceptet med öppna ytor är väl genomtänkt. Högkvalitativa arbetsplatser tar hänsyn till energi- och miljöfaktorer. Tomten utnyttjas väl i detta koncept och de nya byggnadernas proportioner överskuggar inte Grossmarkthalle. Konceptet är väl integrerat med omgivningen och uppfyller många av kraven på funktionalitet.

Information och nedladdningsbart material

Bearbetningsfas och slutligt beslut

Den 18 mars 2004 beslutade ECB-rådet att bjuda in de tre pristagarna till att delta i en bearbetningsfas. Detta skulle ge dem möjlighet att finjustera sina tävlingsförslag och införliva de krav och rekommendationer som ställdes av juryn, ECB och staden Frankfurt am Main. Denna fas genomfördes i nära samarbete med Frankfurt stad.

Den 13 januari 2005 fattade ECB-rådet beslut om utformningen av ECB:s nya huvudkontor. Baserat på urvalskriterierna diskuterades starka och svaga punkter i samtliga tre prisbelönta förslag ingående och en noggrann utvärdering gjordes. ECB-rådet kom fram till att förslaget från COOP HIMMELB(L)AU var det som bäst uppfyllde ECB:s tekniska krav och kraven på funktionalitet. Förslaget återspeglade ECB:s värderingar och översatte dem till arkitektoniskt språk. Detta beslut bekräftade den internationella juryns bedömning, enligt vilken första pris gick till det här projektet.

Annan information

 • ECB utser kandidater till bearbetningsfasen av ECB:s nya huvudkontor Press release
 • ECB-rådet fattar beslut om utformningen av ECB:s nya huvudkontor Press release