Menu

Konkursa kārtas

Starptautiskais pilsētplānošanas un jauno Eiropas Centrālās bankas (ECB) telpu arhitektūras projektu konkurss tika rīkots vairākās kārtās. Priekšatlases kārtā tika izvēlēti 80 dalībnieki dalībai pirmajā kārtā. Balstoties uz projektu koncepcijām, žūrija izraudzījās 12 dalībniekus, kuriem deva iespēju detalizētāk izstrādāt savus projektus otrajā kārtā. No šiem 12 projektiem izraudzījās trīs labākos. Pēc pārskatīšanas posma ECB Padome pieņēma lēmumu par konkursa uzvarētāju.

Priekšatlases kārta

Konkursa sludinājumā arhitekti no visas pasaules tika aicināti pieteikties konkursam līdz 2003. gada 20. janvārim. Rezultātā tika saņemti aptuveni 300 pieteikumu, kurus izvērtēja priekšatlases komiteja, pamatojoties uz konkursa sludinājumā noteiktajiem kritērijiem. Komiteja, kuru veidoja pieci ECB darbinieki un atbalstīja starptautiskas žūrijas locekļi, izraudzījās 80 arhitektus (70 atzītus arhitektus un 10 jaunos arhitektus) dalībai konkursa pirmajā kārtā.

Saistītā informācija un materiāli lejupielādei

 • Eiropas Centrālā banka izsludina starptautisku arhitektūras projektu konkursu Press release
 • 80 arhitekti, kurus izraudzījās dalībai ECB arhitektūras projektu konkursa pirmajai kārtai Press release

Pirmā kārta

Priekšatlases kārtā izraudzītie 80 arhitekti saņēma uzaicinājumu anonīmi iesniegt projekta koncepciju konkursa pirmajai kārtai līdz 2003. gada 7. jūlijam. Koncepcijā bija jāiekļauj ECB jauno ēku sākotnējais arhitektūras projekts un apkārtējās pilsētvides attīstības plāns. Kopumā tika iesniegts 71 projektu piedāvājums un tos izvērtēja starptautiska žūrija.

 

Vērtēšanas kritēriji

Piedāvājumu vērtēšanas pamatā bija šādi kritēriji:

 • vispārējā pilsētplānošana, arhitektūra un ainava;
 • atbilstība funkcionālās un telpiskās programmas svarīgākajām iezīmēm, t.sk., paplašināšanās moduļi;
 • praktiski īstenojama enerģijas/vides koncepcija un atbilstība galvenajām ECB tehnisko prasību iezīmēm;
 • atbilstība attiecīgajiem noteikumiem, īpaši būvniecības un vides tiesību aktu jomā.

Lejupielādei

Otrā kārta

Pirmajā kārtā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas rezultātā tika izvēlēti 12 kandidāti, kam lūdza iesniegt detalizētākas arhitektūras projektu koncepcijas konkursa otrajai kārtai.

Vērtēšanas kritēriji

Piedāvājumu vērtēšanas pamatā bija šādi kritēriji:

 1. Vispārējā pilsētplānošana, arhitektūra un ainava:
  • telpiskā ansambļa arhitektūras dizains un izskats;
  • integrācija pilsētvides un ainavas kontekstā;
  • aizsargāto arhitektūras pieminekļu un ēku integrācija;
  • ainavas dizaina funkcionalitāte un kvalitāte;
  • koncepcijas oriģinalitāte, iedvesma un jaunrade.
 2. Atbilstība funkcionālās un telpiskās programmas svarīgākajām iezīmēm, t.sk., paplašināšanās moduļi:
  • nepieciešamo telpu nodrošināšana;
  • funkcionālā organizācija;
  • telpiskās un dizaina kvalitātes;
  • drošības zonēšana;
  • iekšējā aprite;
  • ārējā piekļuve.
 3. Praktiski īstenojama enerģijas/vides koncepcija un atbilstība galvenajām ECB tehnisko prasību iezīmēm:
  • dzīves cikla izmaksas (ieguldījumu izmaksas un administratīvie izdevumi);
  • enerģijas un tehniskā koncepcija;
  • ekonomiskais pamatojums.
 4. Atbilstība attiecīgajiem noteikumiem, īpaši būvniecības un vides tiesību aktu jomā.

Projektu piedāvājumi

101 Murphy/Jahn, Inc.

Čikāga, ASV Helmuts Jāns (Helmut Jahn)

Arhitektonisko koncepciju veido divi 35 stāvus augsti stipri izliekti torņi, kuri savienoti, veidojot ēku kodolu uz dienvidaustrumiem no Tirgus halles (Grossmarkthalle). Torņi veido Tirgus halles horizontālās plaknes vertikālo pretmetu. Izliektie torņi atveras uz iebraukšanai paredzēto vietu un upi, piedāvājot labāko skatu gan uz torņiem, gan no torņu puses. Tirgus halle tiek saglabāta un ir pilnībā redzama no Zonnemana ielas (Sonnemannstrasse). Otrajā kārtā iesniegtā projekta koncepcija būtiski atšķīrās no pirmās kārtas koncepcijas, ko veidoja divi paralēli bloki virs Tirgus halles, lai savienotu Tirgus halli ar upi, neizjaucot šīs vēsturiskās celtnes autonomiju.
107 tp bennett

Londona, Lielbritānija Ričards Bīstols (Richard Beastall), Kristofers Benijs (Christopher Bennie), D. Grenvils Smits (D. Granville Smith), Viljams Sopers (William Soper)

Šīs koncepcijas pamatā izmantoti ar būvniecību saistīti pasākumi un inovatīvi energoapgādes risinājumi, lai radītu piemērotu un ērtu darba vidi. Ainava iekļauta kopējā projekta koncepcijā: mazstāvu ēkas modelētas un pretstatītas tādējādi, lai veidotu dažādus interesantus telpiskus risinājumus. Papildmoduļi tālākai ēku paplašināšanai nākotnē labi integrēti šajā koncepcijā divu dažāda augstuma papildu torņu veidā dienvidrietumu pusē. Tirgus halle ir labi saglabāta.
120 Barkow Leibinger Architekten

Berlīne, Vācija Regīna Laibingere (Regine Leibinger), Franks Barkovs (Frank Barkow)

Uz dienvidiem no Tirgus halles izvietotā 29 stāvus augstā monolītā augstceltne ar izgriezumiem tās siluetā rada spēcīgu tēlu, nenomācot Tirgus halli. Unikālie atvērumi starp dažādajām ēkas sastāvdaļām ļauj tās lielajam apjomam mijiedarboties ar apkārtējo vidi. Šie atvērumi projektēti kā dārzi, kuri simbolizē ES dalībvalstis. Tirgus halle ir labi saglabāta. Kopumā koncepcija ir daudzsološa no dizaina viedokļa.
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH

Frankfurte pie Mainas, Vācija Tils Šneiders (Till Schneider), Mihaels Šūmahers (Michael Schumacher)

Jaunā ēka – 25 stāvus augsts cilindrisks tornis – veido dialogu ar Tirgus halli, kuras sākotnējais izskats cik vien iespējams jāsaglabā. Papildmoduļi tālākai telpu paplašināšanai nākotnē tiek veidoti, pievienojot papildu stāvus sākotnējai celtnei. Torņa iekšienē interesanti izvietoti dārzi veido gan kvalitatīvas darba telpas, gan sabiedriskās zonas. Cilindra kompaktuma dēļ liela teritorijas daļa ir neapbūvēta un atvēlēta zaļajai zonai.
133 Estudio Lamela Arquitectos

Madride, Spānija Karloss Lamela de Vargass (Carlos Lamela de Vargas)

Jaunā ēka atrodas starp Tirgus halli un Zonnemana ielu, sasaistot tuvāko apkaimi ar ECB telpām. Lai gan skats uz Tirgus halles ziemeļu fasādi no Zonnemana ielas ir aizsegts, koncepcija "ar cieņu attiecas pret vēsturi, pastāvošo kultūru un kolektīvo atmiņu".
140 ASP Schweger Assoziierte

Berlīne, Vācija

Paceltais "gaisa tilts" kontrastē ar Tirgus halli, bet nenomāc vēsturisko celtni. Tirgus halle ir labi saglabāta, kaut arī tās jumts nomainīts ar stikla konstrukciju. Šī novatoriskā koncepcija radīs pacilājošu efektu; vertikālās ēkas savienotas caur ieejas laukumu un pacelto būves līmenisko daļu. Iespējamās nākotnes attīstības modulis ir papildu tornis.
145 Coop Himmelb(l)au

Vīne, Austrija

Šajā koncepcijā skulpturālā formā gudri apvienots vecais un jaunais. Ansambli veido trīs pamatelementi: Tirgus halle, "zemesskrāpis" un daudzstūru dvīņu torņi. Pirmajā kārtā iesniegtajā sākotnējā koncepcijā "zemesskrāpis" sniedzās pāri krastmalai un cauri Tirgus hallei. Tagad, otrajā kārtā, tas stiepjas paralēli Tirgus hallei, atstājot vēsturisko celtni neskartu. Tirgus halle kalpo kā ECB galvenā ieeja un sabiedriskā zona, un ar abiem biroju torņiem to savieno "zemesskrāpī" izvietotais konferenču centrs. Koncepcija ir lakoniska un funkcionāla.
152 Frank O. Gehry Associates

Losandželosa, ASV Frenks O. Gerijs (Frank O. Gehry)

Žūrija atzina, ka oriģinālā "ciemata" koncepcija, veidojot maza mēroga ēku grupu Mainas krastā, ir oriģināls dotā uzdevuma risinājums. Caurredzams jums sedz prāvu teritorijas daļu, veidojot savdabīgu "Eiropas lietussargu". Vidēja augstuma ēkas veido izteiksmīgu siluetu virs šī jumta. "Tirgus halle veido ECB publisko fasādi" un tā tiek izmantota kā "gatavs objekts", ko ieskauj ūdenstilpnes un lielie caurredzami jumti, kuru slīpums vērsts pret vēsturisko ēku.
157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang

Darmštate, Vācija/Selangora, Malaizija

Projekta koncepcija turpina pilsētas plānojuma līnijas apbūves teritorijā, izmantojot tās dažādu ainavu un arhitektonisko elementu radīšanai. Uz dienvidiem no Tirgus halles novietotas divas dažādas plakanas formas celtnes, lai "bagātinātu pilsētas pašreizējo veidolu". Atklātās telpas koncepcija ir sīki izstrādāta. Radītas augstas kvalitātes darba vietas, ievērojot enerģijas un vides apsvērumus. Šajā projekta koncepcijā labi izmantota apbūves teritorija, un jauno ēku proporcijas nedominē pār Tirgus halli. Koncepcija labi iekļaujas apkārtnē un ietver daudzas funkcionālās programmas prasības.
159 Morphisis

Santamonika, ASV Toms Meins (Thom Mayne)

Spēcīgā saikne augstceltņu un Tirgus halles starpā ir veiksmīgs risinājums visa ansambļa integrācijai apkārtējā vidē. Četras tēlnieciski veidotās dažāda augstuma būves perpendikulāri savienotas ar Tirgus halles dienvidu pusi, balstoties uz ainavā veidotas platformas, lai radītu "integrētu ēku pilsētiņu". Paaugstināts laukums un ūdens platības nodala teritoriju no apkārtējās pilsētvides. Šajā koncepcijā izmantota interesanta dizaina ideja, vienlaikus iekļaujot daudzus funkcionālo nosacījumu aspektus.
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue

Barselona, Spānija Benedeta Tagliabe (Benedetta Tagliabue)

Uz dienvidiem no Tirgus halles atrodas apakšstāvu līmenī savienotas trīs V burta veidā veidotas ēkas, kas pilda vienotu funkciju. Izmantota koncepcija "banka kā tirgus laukums". Ēku atrašanās vieta un virziens saskaņots ar teritorijas zaļās joslas aprisēm. Pilnībā saglabāta Tirgus halles struktūra un izskats. Koncepcija veido visaptverošu pieeju, kas veiksmīgi apvieno ainavu, Tirgus halli un tuvāko apkaimi.
168 KHR arktekter AS Virum

Dānija Peters Leuhsenrings (Peter Leuchsenring)

Šāda ēkas forma ar plakanu jumtu uzskatāma par atturīgu un izsmalcinātu, apvienojot jaunās telpas ar Tirgus halli. "Eiropas apvalku" veido stikla jumts un fasāde, kas sedz Tirgus halli un mazstāvu biroju ēkas. Jaunās telpas kontrastē ar Frankfurtes finanšu rajona debesskrāpjiem. Ainavas koncepcija veido daudzus savienojumus starp iekšējo un ārējo telpu, un ir atvērta uz upes pusi. Koncepcijas pamatā ir caurspīdīgums "bez barjerām starp telpām un apkārtējo vidi".

Lejupielādei

Godalgotie projekti

Starptautiskā žūrija 2004. gada februārī izvēlējās trīs godalgotos projektus no konkursa otrajai kārtai iesniegtajiem piedāvājumiem.

Trīs godalgotie projekti

2004. gada 13. februārī starptautiska žūrija ECB viceprezidenta Lukasa Papademosa (Lucas Papademos) vadībā izvēlējās trīs uzvarētājus projektus starptautiskajā pilsētplānošanas un arhitektūras projektu konkursā par jaunajām ECB telpām Frankfurtē pie Mainas, Vācijā. Ar to noslēdzās projektu konkursa otrā un pēdējā kārta. Tika piešķirtas šādas prēmijas:

1. prēmija: arhitektu birojs Coop Himmelb(l)au, Vīne, Austrija

Coop Himmelblau

Šajā koncepcijā skulpturālā formā gudri apvienots vecais un jaunais. Ansambli veido trīs pamatelementi: Tirgus halle (Grossmarkthalle), "zemesskrāpis" un daudzstūru dvīņu torņi. Pirmajā kārtā iesniegtajā sākotnējā koncepcijā "zemesskrāpis" sniedzās pāri krastmalai un cauri Tirgus hallei. Tagad, otrajā kārtā, tas stiepjas paralēli Tirgus hallei, atstājot vēsturisko celtni neskartu. Tirgus halle kalpo kā ECB galvenā ieeja un sabiedriskā zona, un ar abiem biroju torņiem to savieno "zemesskrāpī" izvietotais konferenču centrs. Koncepcija ir lakoniska un funkcionāla.

2. prēmija: arhitektu birojs ASP Schweger Assoziierte, Berlīne, Vācija

ASP Schweger Assoziierte

Paceltais "gaisa tilts" kontrastē ar Tirgus halli, bet nenomāc vēsturisko celtni. Tirgus halle ir labi saglabāta, kaut arī tās jumts nomainīts ar stikla konstrukciju. Šī novatoriskā koncepcija rada pacilājošu efektu; vertikālās ēkas savienotas caur ieejas laukumu un pacelto būves līmenisko daļu. Iespējamās nākotnes attīstības modulis ir papildu tornis.

3. prēmija: arhitektu biroji 54f architekten un T. R. Hamzah & Yeang; Darmštate, Vācija un Selangora, Malaizija

54f architekten

Projekta koncepcija turpina pilsētas plānojuma līnijas apbūves teritorijā, izmantojot tās dažādu ainavu un arhitektonisko elementu radīšanai. Uz dienvidiem no Tirgus halles novietotas divas dažādas plakanas formas celtnes, lai "bagātinātu pilsētas pašreizējo veidolu". Atklātās telpas koncepcija ir sīki izstrādāta. Radītas augstas kvalitātes darba vietas, ievērojot enerģijas un vides apsvērumus. Šajā projekta koncepcijā labi izmantota apbūves teritorija, un jauno ēku proporcijas nedominē pār Tirgus halli. Koncepcija labi iekļaujas apkārtnē un ietver daudzas funkcionālās programmas prasības.

Saistītā informācija un materiāli lejupielādei

Pārskatīšanas kārta un galīgais lēmums

ECB Padome 2014. gada 18. martā pieņēma lēmumu aicināt konkursa trīs godalgoto vietu ieguvējus piedalīties pārskatīšanas kārtā, dodot iespēju pārskatīt projektu piedāvājumus un ņemt vērā žūrijas, ECB un Frankfurtes pilsētas rekomendācijas un prasības. Šī kārta tika īstenota ciešā sadarbībā ar Fankfurtes pilsētu.

Padome 2005. gada 13. janvārī pieņēma lēmumu par ECB jauno telpu projektu. Pēc visu triju godalgoto projektu plašas apspriešanas un rūpīgas priekšrocību un trūkumu izvērtēšanas, balstoties uz atlases kritērijiem, Padome nolēma, ka arhitektu biroja COOP HIMMELB(L)AU pārstrādātā projekta koncepcija vislabāk atbilst ECB norādītajām funkcionālajām un tehniskajām prasībām un ietver iezīmes, kas atspoguļo ECB vērtības un izsaka tās arhitektūras valodā. Šis lēmums apstiprināja starptautiskās žūrijas lēmumu, ar kuru projektam tika piešķirta pirmā vieta.

Saistītā informācija

 • ECB izvēlas dalībniekus ECB jauno telpu projekta pārskatīšanas kārtas dalībniekus Press release
 • Padome pieņem lēmumu par ECB jauno telpu projektu Press release