Menu

Φάσεις του διαγωνισμού

Ο διεθνής πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) πραγματοποιήθηκε σε διάφορες φάσεις. Κατόπιν διαδικασίας προεπιλογής, στην πρώτη φάση κλήθηκαν να συμμετάσχουν 80 αρχιτέκτονες. Οι μελέτες που υποβλήθηκαν εξετάστηκαν από κριτική επιτροπή η οποία κατάρτισε κατάλογο με 12 υποψηφίους για τη δεύτερη φάση. Κατά τη δεύτερη φάση, ζητήθηκε από τους αρχιτέκτονες να παρουσιάσουν αναλυτικότερα τις μελέτες τους. Μεταξύ των δώδεκα αυτών υποψηφίων επιλέχθηκαν στο τέλος οι τρεις καλύτερες αρχιτεκτονικές μελέτες. Μετά την ολοκλήρωση φάσης αναθεώρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επιβεβαίωσε την απόφασή του για τον νικητή του διαγωνισμού.

Προεπιλογή

Η προκήρυξη του διαγωνισμού καλούσε αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 20 Ιανουαρίου 2003. Ως αποτέλεσμα, υποβλήθηκαν 300 υποψηφιότητες περίπου, οι οποίες αξιολογήθηκαν από επιτροπή προεπιλογής σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονταν στη σχετική προκήρυξη. Η επιτροπή αυτή, η οποία αποτελούνταν από πέντε μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ και υποστηριζόταν από αρχιτέκτονες της διεθνούς κριτικής επιτροπής, επέλεξε 80 υποψηφιότητες (70 «αναγνωρισμένους» αρχιτέκτονες και 10 «ανερχόμενους» νέους αρχιτέκτονες) για την πρώτη φάση του διαγωνισμού.

Σχετικές πληροφορίες και αρχεία προς λήψη

 • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκηρύσσει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό Press release
 • 80 αρχιτέκτονες επελέγησαν για την πρώτη φάση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού της ΕΚΤ Press release

Πρώτη φάση

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του διαγωνισμού, οι 80 αρχιτέκτονες που είχαν προκριθεί κατά τη διαδικασία προεπιλογής κλήθηκαν να υποβάλουν ανώνυμα τις αρχιτεκτονικές τους μελέτες έως τις 7 Ιουλίου 2003. Κάθε μελέτη περιλάμβανε ένα αρχικό σχέδιο για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ, καθώς και σχέδιο για την πολεοδομική ανάπτυξη του περιβάλλοντος χώρου. Συνολικά υποβλήθηκαν 71 αρχιτεκτονικές μελέτες οι οποίες στη συνέχεια αξιολογήθηκαν από διεθνή κριτική επιτροπή.

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των μελετών στηρίχθηκε αποκλειστικά στα ακόλουθα κριτήρια:

 • γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός, αρχιτεκτονικό σχέδιο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
 • συμμόρφωση με τα βασικά σημεία του προγράμματος λειτουργικότητας και διαμόρφωσης χώρου, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για μελλοντική επέκταση,
 • ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά θέματα ενέργειας/περιβάλλοντος και συμμόρφωση με τα βασικά σημεία των τεχνικών απαιτήσεων της ΕΚΤ,
 • τήρηση των σχετικών κανονισμών, ιδίως όσον αφορά πολεοδομικές και περιβαλλοντικές νομοθετικές διατάξεις.

Αρχεία προς λήψη

Δεύτερη φάση

Όταν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των μελετών που υποβλήθηκαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, επιλέχθηκαν 12 υποψήφιοι οι οποίοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν αναλυτικότερα τις αρχιτεκτονικές τους μελέτες κατά τη δεύτερη φάση.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των μελετών στηρίχθηκε αποκλειστικά στα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός, αρχιτεκτονικό σχέδιο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου:
  • αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και αντίκτυπος του συνόλου στη διαμόρφωση του χώρου,
  • ενσωμάτωση σε πολεοδομικό και χωροταξικό πλαίσιο,
  • ενσωμάτωση προστατευόμενων μνημείων και κτιρίων,
  • λειτουργικότητα και ποιότητα της χωροταξικής μελέτης,
  • πρωτοτυπία, έμπνευση και καινοτομία της μελέτης.
 2. Συμμόρφωση με τα βασικά σημεία του προγράμματος λειτουργικότητας και διαμόρφωσης χώρου, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για μελλοντική επέκταση:
  • εκπλήρωση προγράμματος διαμόρφωσης χώρου,
  • λειτουργική οργάνωση,
  • πλεονεκτήματα όσον αφορά τη μελέτη και τη διαμόρφωση του χώρου,
  • οριοθέτηση ζωνών ασφαλείας,
  • εσωτερική κυκλοφορία,
  • εξωτερική πρόσβαση.
 3. Ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά θέματα ενέργειας/περιβάλλοντος και συμμόρφωση με τα βασικά σημεία των τεχνικών απαιτήσεων της ΕΚΤ:
  • κόστος κύκλου ζωής (επενδυτικό και λειτουργικό κόστος),
  • ενεργειακή και τεχνική μελέτη,
  • οικονομική σκοπιμότητα.
 4. Τήρηση των σχετικών κανονισμών, ιδίως όσον αφορά πολεοδομικές και περιβαλλοντικές νομοθετικές διατάξεις.

Μελέτες

101 Murphy/Jahn, Inc.

Σικάγο, Ηνωμένες Πολιτείες Helmut Jahn

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο αποτελείται από δύο κυρτούς πύργους 35 ορόφων, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας έναν πυρήνα στη νοτιοανατολική πλευρά της Großmarkthalle. Οι κατακόρυφοι πύργοι δημιουργούν αντίθεση με την οριζόντια γραμμή της Großmarkthalle. Οι κυρτοί πύργοι ανοίγουν προς την κεντρική είσοδο και τον ποταμό, προσφέροντας μεγαλύτερη θέα προς και από τους πύργους. Το κτίριο της Großmarkthalle διατηρείται στην αρχική του μορφή και είναι πλήρως ορατό από την Sonnemannstraße. Η αναλυτική μελέτη της δεύτερης φάσης διαφέρει σημαντικά από την προκαταρκτική μελέτη της πρώτης φάσης, η οποία αποτελούνταν από δύο παράλληλα ορθογώνια κτίσματα, το ένα άκρο των οποίων προεκτεινόταν πάνω από την Großmarkthalle, ώστε το ιστορικό αυτό κτίριο να ενώνεται με τον ποταμό, χωρίς να διαταράσσεται η αυτονομία του.
107 tp bennett

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Richard Beastall, Christopher Bennie, D. Granville Smith, William Soper

Η δημιουργία ενός κατάλληλου και άνετου περιβάλλοντος εργασίας επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των κατασκευαστικών δυνατοτήτων και τη χρήση καινοτόμων λύσεων για την ενέργεια. Ο περιβάλλων χώρος ενσωματώνεται στο συνολικό σχέδιο: η διαμόρφωση και η επικλινής διάταξη των χαμηλών κτιρίων είναι τέτοια, ώστε να δημιουργούνται ποικίλοι ενδιαφέροντες χώροι. Οι προτεινόμενες επιλογές για ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση ενσωματώνονται αρμονικά σε αυτό το σχέδιο με τη μορφή δύο πρόσθετων πύργων διαφορετικού ύψους στη νοτιοδυτική πλευρά. Η Großmarkthalle διατηρείται στην αρχική της μορφή.
120 Barkow Leibinger Architekten

Βερολίνο, Γερμανία Regine Leibinger, Frank Barkow

Ένα κτίσμα 29 ορόφων στη νότια πλευρά, και παράλληλα με την Großmarkthalle, με ανοίγματα ή «παράθυρα στον ουρανό» δημιουργεί μια έντονη εικόνα, χωρίς να επισκιάζει την Großmarkthalle. Τα πρωτοποριακά κενά διαστήματα ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία του κτιρίου επιτρέπουν στον μεγάλο αυτό όγκο να αλληλεπιδρά με τον περιβάλλοντα χώρο: αυτά τα ανοίγματα έχουν σχεδιαστεί ως κήποι που συμβολίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Großmarkthalle διατηρείται στην αρχική της μορφή. Συνολικά, το σχέδιο φαίνεται να προσφέρει πολλές δυνατότητες.
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH

Φρανκφούρτη, Γερμανία Till Schneider, Michael Schumacher

Το νέο κτίριο, ένας κυλινδρικός πύργος 25 ορόφων, αλληλεπιδρά με την Großmarkthalle, η οποία θα διατηρηθεί κατά το δυνατόν στην αρχική της μορφή. Η προτεινόμενη επιλογή για ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση είναι η προσθήκη νέων ορόφων στο αρχικό κτίριο. Εντός του ίδιου του πύργου, ενδιαφέροντες χώροι πρασίνου θα επιτρέψουν τη δημιουργία χώρων εργασίας υψηλής ποιότητας και κοινόχρηστων χώρων. Επειδή ο κύλινδρος είναι συμπαγής, μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων δεν αναπτύσσεται και έτσι μένει σημαντική επιφάνεια για χώρους πρασίνου.
133 Estudio Lamela Arquitectos

Μαδρίτη, Ισπανία Carlos Lamela de Vargas

Το νέο κτίριο παρεμβάλλεται μεταξύ της Großmarkthalle και της Sonnemannstraße, συνδέοντας τη γύρω περιοχή με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ. Παρόλο που η βόρεια πρόσοψη της Großmarkthalle δεν θα είναι ορατή από τη Sonnemannstraße, η μελέτη σέβεται «την ιστορία, τα υφιστάμενα πολιτιστικά στοιχεία και τη συλλογική μνήμη».
140 ASP Schweger Assoziierte

Βερολίνο, Γερμανία

Η εναέρια γέφυρα δημιουργεί αντίθεση με τη Großmarkthalle χωρίς να επισκιάζει το ιστορικό αυτό κτίριο, το οποίο διατηρεί τον χαρακτήρα του, παρόλο που η οροφή του αντικαθίσταται από υαλοκατασκευή. Η πρωτοποριακή αυτή σύλληψη δημιουργεί ένα θεαματικό αποτέλεσμα, καθώς τα κατακόρυφα κτίρια επικοινωνούν μεταξύ τους με ένα αίθριο που λειτουργεί ως είσοδος και με την υπερυψωμένη επίπεδη επιφάνεια. Ένας πρόσθετος πύργος αποτελεί την προτεινόμενη επιλογή για ενδεχόμενη μελλοντική προέκταση του συγκροτήματος.
145 Coop Himmelb(l)au

Βιέννη, Αυστρία

Το σχέδιο αυτό συνδυάζει με έξυπνο τρόπο το παλαιό με το καινούργιο, προσδίδοντας στην κατασκευή μορφή γλυπτού. Το συγκρότημα κτιρίων αποτελείται από τρία βασικά τμήματα: τη Großmarkthalle, έναν «groundscraper» (παράλληλο προς το έδαφος «ουρανοξύστη») και πολυγωνικούς διπλούς πύργους γραφείων. Στην προκαταρκτική μελέτη της πρώτης φάσης, το ένα άκρο του groundscraper προεκτεινόταν πάνω από τον δρόμο κατά μήκος του ποταμού, ενώ το άλλο έτεμνε τη Großmarkthalle. Στη μελέτη της δεύτερης φάσης, το κτίσμα αυτό εκτείνεται παράλληλα προς τη Großmarkthalle, αφήνοντας ανέπαφο το ιστορικό κτίριο. Η Großmarkthalle λειτουργεί ως κύρια είσοδος και χώρος υποδοχής της ΕΚΤ και συνδέεται με τους δύο πύργους των γραφείων μέσω του συνεδριακού κέντρου που βρίσκεται στον groundscraper. Το σχέδιο διακρίνεται από λιτότητα και λειτουργικότητα ως προς τη σύλληψή του.
152 Frank O. Gehry Associates

Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Frank O. Gehry

Η επιτροπή έκρινε ότι το σχέδιο ενός μικρής κλίμακας συμπλέγματος κτιρίων με τη μορφή «χωριού» κατά μήκος του ποταμού Main αποτελούσε μια πρωτότυπη πρόταση για το πρόγραμμα λειτουργικότητας. Μια διαφανής οροφή καλύπτει μεγάλο τμήμα των εγκαταστάσεων, σχηματίζοντας ένα είδος «ευρωπαϊκής ομπρέλας». Κτίρια μεσαίου μεγέθους δημιουργούν ένα «εναλλασσόμενο» περίγραμμα πάνω από την οροφή. Η «Großmarkthalle αντιπροσωπεύει τη δημόσια εικόνα της ΕΚΤ» και αντιμετωπίζεται ως objet trouvé, το οποίο πλαισιώνουν δεξαμενές νερού και μεγάλες διαφανείς οροφές με ελαφρά κλίση προς το ιστορικό κτίριο.
157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang

Darmstadt, Γερμανία/Selangor, Μαλαισία

Το σχέδιο αυτό προεκτείνει τη ρυμοτομική γραμμή στον χώρο των νέων εγκαταστάσεων, διαμορφώνοντας έτσι διαφορετικούς υπαίθριους χώρους και δημιουργώντας ποικίλα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Δύο διαφορετικοί ορθογώνιοι πύργοι τοποθετούνται στη νότια πλευρά της Großmarkthalle, προκειμένου να «εμπλουτίσουν τη σημερινή εικόνα της πόλης». Η έννοια του ανοιχτού χώρου έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως. Χώροι εργασίας υψηλής ποιότητας λαμβάνουν υπόψη τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Το σχέδιο αξιοποιεί σωστά τον χώρο, ενώ οι διαστάσεις των νέων κτιρίων δεν επισκιάζουν τη Großmarkthalle. Επίσης, το σχέδιο ενσωματώνεται επιτυχώς στη γύρω περιοχή και ανταποκρίνεται σε πολλές από τις απαιτήσεις του προγράμματος λειτουργικότητας.
159 Morphisis

Σάντα Μόνικα, Ηνωμένες Πολιτείες Thom Mayne

Η εντυπωσιακή σύνδεση μεταξύ των πύργων και της Großmarkthalle συμβάλλει στην επιτυχή ενσωμάτωση του συγκροτήματος στον περιβάλλοντα χώρο. Τα τέσσερα διαφορετικού ύψους κτίσματα που έχουν μορφή γλυπτού συνδέονται κάθετα στη νότια πλευρά της Großmarkthalle, σε επίπεδη επιφάνεια πρασίνου, σχηματίζοντας έτσι ένα «σύμπλεγμα ενοποιημένων στοιχείων». Η επιφάνεια αυτή και οι δεξαμενές νερού χωρίζουν τις εγκαταστάσεις από την αστική περιοχή. Η σύλληψη του σχεδίου είναι ενδιαφέρουσα και παράλληλα ανταποκρίνεται σε πολλές πτυχές του προγράμματος λειτουργικότητας.
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue

Βαρκελώνη, Ισπανία Benedetta Tagliabue

Τα τρία κτίρια σχήματος V, όπου στεγάζονται γραφεία, βρίσκονται στη νότια πλευρά της Großmarkthalle και επικοινωνούν μεταξύ τους στα χαμηλότερα επίπεδά τους. Το σχέδιο αυτό περιστρέφεται γύρω από την ιδέα «η τράπεζα ως αγορά». Σημείο αναφοράς βάσει του οποίου ορίστηκαν η θέση και ο προσανατολισμός των κτιρίων είναι η «πράσινη ζώνη» στον χώρο των νέων εγκαταστάσεων. Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως αλλοίωση της δομής και της εμφάνισης της Großmarkthalle. Το σχέδιο ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, βάσει της οποίας ενοποιούνται επιτυχώς ο περιβάλλων χώρος, η Großmarkthalle και η γύρω περιοχή.
168 KHR arktekter AS Virum

Δανία Peter Leuchsenring

Αυτή η κατασκευή με την επίπεδη οροφή θεωρείται λιτή και ταυτόχρονα εξεζητημένη, ενώνοντας τις νέες εγκαταστάσεις και τη Großmarkthalle σε ένα ενιαίο σύνολο. Το «ευρωπαϊκό περίβλημα» αποτελείται από μια γυάλινη οροφή και πρόσοψη που καλύπτουν τη Großmarkthalle και τα χαμηλά κτίρια γραφείων. Οι νέες εγκαταστάσεις δημιουργούν αντίθεση με τους ουρανοξύστες του χρηματοοικονομικού κέντρου της Φρανκφούρτης. Το σχέδιο για τον περιβάλλοντα χώρο επιτρέπει πολλές συνδέσεις μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, ενώ θα υπάρχει και άνοιγμα προς τον ποταμό. Η σύλληψη του σχεδίου περιστρέφεται γύρω από την έννοια της διαφάνειας «χωρίς φραγμούς μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου».

Αρχεία προς λήψη

Νικητές του διαγωνισμού

Τον Φεβρουάριο του 2014 διεθνής κριτική επιτροπή επέλεξε τις καλύτερες μελέτες μεταξύ αυτών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού.

Οι τρεις καλύτερες μελέτες

Στις 13 Φεβρουαρίου 2004 διεθνής κριτική επιτροπή υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λουκά Παπαδήμου, επέλεξε τις τρεις καλύτερες μελέτες στο πλαίσιο του διεθνούς πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία. Έτσι ολοκληρώθηκε η δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού. Τα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:

1ο βραβείο: Coop Himmelb(l)au, Βιέννη, Aυστρία

Coop Himmelblau

Το σχέδιο αυτό συνδυάζει με έξυπνο τρόπο το παλαιό με το καινούργιο, προσδίδοντας στην κατασκευή μορφή γλυπτού. Το συγκρότημα κτιρίων αποτελείται από τρία βασικά τμήματα: τη Großmarkthalle, έναν “groundscraper” (παράλληλο προς το έδαφος «ουρανοξύστη») και πολυγωνικούς διπλούς πύργους γραφείων. Στην προκαταρκτική μελέτη της πρώτης φάσης, το ένα άκρο του groundscraper προεκτεινόταν πάνω από τον δρόμο κατά μήκος του ποταμού, ενώ το άλλο έτεμνε τη Großmarkthalle. Στη μελέτη της δεύτερης φάσης, το κτίσμα αυτό εκτείνεται παράλληλα προς τη Großmarkthalle, αφήνοντας ανέπαφο το ιστορικό κτίριο. Η Großmarkthalle λειτουργεί ως κύρια είσοδος και χώρος υποδοχής της ΕΚΤ και συνδέεται με τους δύο πύργους των γραφείων μέσω του συνεδριακού κέντρου που βρίσκεται στο groundscraper. Το σχέδιο διακρίνεται από λιτότητα και λειτουργικότητα ως προς τη σύλληψή του.

2ο βραβείο: ASP Schweger Assoziierte, Bερολίνο, Γερμανία

ASP Schweger Assoziierte

Η εναέρια γέφυρα δημιουργεί αντίθεση με τη Großmarkthalle χωρίς να επισκιάζει το ιστορικό αυτό κτίριο, το οποίο διατηρεί τον χαρακτήρα του, παρόλο που η οροφή του αντικαθίσταται από υαλοκατασκευή. Η πρωτοποριακή αυτή σύλληψη δημιουργεί ένα θεαματικό αποτέλεσμα, καθώς τα κατακόρυφα κτίρια επικοινωνούν μεταξύ τους με ένα αίθριο που λειτουργεί ως είσοδος και με την υπερυψωμένη επίπεδη επιφάνεια. Ένας πρόσθετος πύργος αποτελεί την προτεινόμενη επιλογή για ενδεχόμενη μελλοντική προέκταση του συγκροτήματος.

3ο βραβείο: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang Darmstadt, Γερμανία/Selangor, Μαλαισία

54f architekten

Το σχέδιο αυτό προεκτείνει τη ρυμοτομική γραμμή στον χώρο των νέων εγκαταστάσεων, διαμορφώνοντας έτσι διαφορετικούς υπαίθριους χώρους και δημιουργώντας ποικίλα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Δύο διαφορετικοί ορθογώνιοι πύργοι τοποθετούνται στη νότια πλευρά της Großmarkthalle, προκειμένου να «εμπλουτίσουν τη σημερινή εικόνα της πόλης». Η έννοια του ανοιχτού χώρου έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως. Χώροι εργασίας υψηλής ποιότητας λαμβάνουν υπόψη τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Το σχέδιο αξιοποιεί σωστά τον χώρο, ενώ οι διαστάσεις των νέων κτιρίων δεν επισκιάζουν τη Großmarkthalle. Επίσης, το σχέδιο ενσωματώνεται επιτυχώς στη γύρω περιοχή και ανταποκρίνεται σε πολλές από τις απαιτήσεις του προγράμματος λειτουργικότητας.

Σχετικές πληροφορίες και αρχεία προς λήψη

Φάση αναθεώρησης και τελική απόφαση

Στις 18 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να καλέσει τους τρεις νικητές του διαγωνισμού να συμμετάσχουν σε φάση αναθεώρησης, με την οποία θα τους δινόταν η ευκαιρία να αναθεωρήσουν τις μελέτες τους και να εφαρμόσουν τις συστάσεις και τις απαιτήσεις της επιτροπής, της ΕΚΤ και του Δήμου Φρανκφούρτης. Η φάση αυτή πραγματοποιήθηκε επομένως σε στενή συνεργασία με το Δήμο Φρανκφούρτης.

Στις 13 Ιανουαρίου 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε σε απόφαση σχετικά με το σχέδιο των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ. Έπειτα από διεξοδικές συζητήσεις και αφού αξιολόγησε προσεκτικά βάσει των κριτηρίων επιλογής τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μελετών των τριών νικητών του διαγωνισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η αναθεωρημένη μελέτη του γραφείου COOP HIMMELB(L)AU πληρούσε με τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της ΕΚΤ και ότι τα χαρακτηριστικά της μελέτης αντανακλούσαν τις αξίες της ΕΚΤ και τις απέδιδαν στη γλώσσα της αρχιτεκτονικής. Η απόφαση αυτή επιβεβαίωσε την κρίση της διεθνούς κριτικής επιτροπής, η οποία είχε απονείμει το πρώτο βραβείο στη μελέτη αυτή.

Σχετικές πληροφορίες

 • Η ΕΚΤ επιλέγει τους συμμετέχοντες στη φάση αναθεώρησης του σχεδίου «Νέες Κτιριακές Εγκαταστάσεις της ΕΚΤ» Press release
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για το σχέδιο των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ Press release