Menu

Konkursi voorud

EKP uute hoonete projekteerimiseks korraldatud rahvusvaheline arhitektuuri- ja linnaplaneerimiskonkurss toimus mitmes voorus. Eelvaliku käigus selgitati välja 80 kandidaati, kes osalesid konkursi esimeses voorus. Esitatud ideekavandite autorite hulgast valis žürii välja 12 osalejat, kellel paluti teises voorus oma kavandeid edasi arendada. Nende 12 seast valiti seejärel välja kolm parimat kavandit. Pärast lisavooru kinnitas EKP nõukogu võidutöö.

Eelvalik

Konkursiteates kutsuti arhitekte kogu maailmast esitama konkursil osalemise taotlusi. Tähtaeg oli 20. jaanuar 2003. Laekus umbes 300 avaldust, mida hindas konkursiteates esitatud kriteeriumite alusel eelvalikukomisjon. Komisjoni kuulus viis EKP töötajat, keda toetasid rahvusvahelises žüriis osalevad arhitektid. Komisjon valis välja 80 kandidaati (70 tunnustatud ja 10 noort silmapaistvat arhitekti), kes kutsuti osalema konkursi esimeses voorus.

Seonduv teave ja materjalid allalaadimiseks

 • EKP kuulutab välja rahvusvahelise arhitektuurikonkursi Press release
 • EKP arhitektuurikonkursi esimeses voorus osaleb 80 arhitekti Press release

Esimene voor

Eelvaliku käigus välja valitud 80 arhitektil paluti esitada oma ideekavand anonüümselt konkursi esimeseks vooruks hiljemalt 7. juulil 2003. Kavandid pidid sisaldama EKP uue hoonekompleksi esialgset arhitektuuriprojekti ja maa-ala linnaarendusliku lahenduse plaane. Kokku esitati 71 kavandit, mida hindas rahvusvaheline žürii.

 

Hindamiskriteeriumid

Kavandeid hinnati järgmiste kriteeriumite alusel:

 • üldine linnaplaneerimine, arhitektuur ja maastikukujundus;
 • funktsionaalse ruumiprogrammi, sh selle laiendamisvõimaluste põhinõuete järgimine;
 • energia- ja keskkonnalahenduse teostatavus ning EKP tehniliste põhinõuete järgimine;
 • asjakohaste, eelkõige ehitus- ja keskkonnaalaste eeskirjade järgimine.

Allalaadimiseks

Teine voor

Konkursi esimeses voorus esitatud kavandite hindamise tulemusel valiti välja 12 kandidaati, kellel paluti esitada üksikasjalikum arhitektuuriprojekt teise vooru jaoks.

Hindamiskriteeriumid

Esitatud kavandeid hinnati alltoodud kriteeriumite alusel.

 1. Üldine linnaplaneerimine, arhitektuur ja maastikukujundus:
  • arhitektuuriprojekt ja ruumiline tervikmulje;
  • sobitumine linna- ja maastikukujunduslikku konteksti;
  • kaitsealuste mälestusmärkide ja uute hoonete sidumine;
  • maastikukujunduse funktsioon ja kvaliteet;
  • lahenduse originaalsus, ideederikkus ja uuenduslikkus.
 2. Funktsionaalse ruumiprogrammi, sh selle laiendamisvõimaluste põhinõuete järgimine:
  • ruumiprogrammi täitmine;
  • funktsionaalne organisatsioon;
  • ruumi- ja kujunduskvaliteet;
  • turvatsoonide planeerimine;
  • hoonetesisesed liikumisrajad;
  • juurdepääs väljast.
 3. Energia- ja keskkonnalahenduse teostatavus ning EKP tehniliste põhinõuete järgimine:
  • investeerimis- ja käitamiskulud;
  • energia- ja tehniline lahendus;
  • majanduslik teostatavus.
 4. Asjakohaste, eelkõige ehitus- ja keskkonnaalaste eeskirjade järgimine.

Esitatud ideekavandid

101 Murphy/Jahn, Inc.

Chicago, Ameerika Ühendriigid Helmut Jahn

Arhitektuuriprojekt näeb ette kaht 35-korruselist poolringikujulist omavahel ühendatud kõrghoonet, mis moodustavad kompleksi keskuse Grossmarkthalle kaguküljes. Tornid vastanduvad Grossmarkthalle horisontaalsele plaanile. Nende kaared avanevad sissesõidutee ja jõe suunas ning avavad suurepärase vaate nii tornidest eemale kui ka neile endale. Grossmarkthalle on säilitatud ja see on Sonnemannstrasselt endiselt täielikult nähtav. Teise vooru projektikavand erineb märgatavalt esimese vooru omast, kus kaks paralleelset risttahukat sirutusid üle Grossmarkthalle – ilma ajaloolise hoone autonoomiat rikkumata – ning ühendasid seda jõega.
107 tp bennett

London, Ühendkuningriik Richard Beastall, Christopher Bennie, D. Granville Smith, William Soper

Ideekavandis kasutatakse nõuetele vastava ja mugava töökeskkonna loomiseks ehituskonstruktsioonilisi vahendeid ja uuenduslikke energialahendusi. Maastik moodustab osa üldisest terviklahendusest: madalamate hoonete vormid ja kalded loovad mitmeid huvitavaid ruume. Hoonekompleksi laiendamisvõimalust pakuvad lahendusse hästi integreeritud kaks edelaosas paiknevat eri kõrgusega lisatorni. Grossmarkthalle on hästi säilitatud.
120 Barkow Leibinger Architekten

Berliin, Saksamaa Regine Leibinger, Frank Barkow

Projektikavand näeb ette 29-korruselise pikliku kujuga kõrghoone, mis asetseb Grossmarkthallega paralleelselt selle lõunaküljes. Hoone ülaosas olevad sisselõiked ( sky cuts) loovad võimsa mulje Grossmarkthallet seejuures varjutamata. Ehitise eri osade vahel asuvate tühjade avade kaudu suhtleb massiivne hoone ümbritseva keskkonnaga: avatud alad on kujundatud ELi liikmesriike sümboliseerivate aedadena. Grossmarkthalle on hästi säilitatud. Üldkontseptsiooni poolest on kavand paljutõotav.
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH

Frankfurt Maini ääres, Saksamaa Till Schneider, Michael Schumacher

Kavandatud 25-korruseline silindrikujuline torn astub dialoogi Grossmarkthallega, mis tuleb säilitada võimalikult terviklikult selle esialgsel kujul. Laienduselementidena tuleviku tarbeks on ette nähtud lisakorrused, mille saab vajaduse korral ehitada valmishoone peale. Tornis endas luuakse leidlikult planeeritud aedade abil kvaliteetsed töö- ja suhtlemisruumid. Et silindrikujuline hoone on kompaktne, jääb suur osa krundist vabaks ja seda saab kasutada rohealana.
133 Estudio Lamela Arquitectos

Madrid, Hispaania Carlos Lamela de Vargas

Uusehitis asub Grossmarkthalle ja Sonnemannstrasse vahel ning seob vahetu ümbruskonna EKP hoonekompleksiga. Ehkki Grossmarkthalle põhjafassaad jääb Sonnemannstrasselt vaadatuna varju, võtab projektikavand arvesse ajalugu, praegust kultuuri ja kollektiivset mälu.
140 ASP Schweger Assoziierte

Berliin, Saksamaa

Hoonete kohal kõrguv taevasild ( sky bridge) vastandub ajaloolisele Grossmarkthallele, kuid ei varjuta seda. Ehkki vana katust asendab klaaskonstruktsioon, on Grossmarkthalle iseenesest hästi säilitatud. Uuenduslik lahendus on muljetavaldav: vertikaalseid hooneid ühendavad fuajee ja kõrgemal tasandil paiknev hooneosa. Hoonekompleksi on võimalik laiendada ühe lisatorni abil.
145 Coop Himmelb(l)au

Viin, Austria

Projekti skulptuurilises vormis on oskuslikult ühendatud vana ja uus. Terviku moodustavad kolm põhielementi: Grossmarkthalle, nn lamav pilvelõhkuja ( groundscraper) ja kontorihoone hulknurkne kaksiktorn. Esimese vooru projektikavandis sirutus groundscraper üle kaldaäärse jalgtee ja lõikus Grossmarkthallega. Teise vooru projektis paikneb see Grossmarkthallega paralleelselt, jättes ajaloolise ehitise puutumata. EKP peasissepääsuna kasutatav Grossmarkthalle on üldsusele avatud ning groundscraper’is asuv konverentsikeskus ühendab seda kahe kontorihooneks kavandatud torniga. Projekt on sisutihe ja funktsionaalne.
152 Frank O. Gehry Associates

Los Angeles, Ameerika Ühendriigid Frank O. Gehry

Žürii leidis, et väiksemate hoonete koondamine n-ö külana Maini jõe äärde on originaalne lahendus esitatud nõuetele. Suurt osa kompleksist katab läbipaistev katus, mis moodustab omamoodi Euroopa vihmavarju. Keskmise kõrgusega hooned loovad katuse kohal ilmeka panoraami. Grossmarkthalle kujutab endast EKP avalikku fassaadi ja seda käsitletakse nn leitud objektina (pr objet trouvé), mis seisab endisel kujul raamistatuna veekogudest ja ajaloolise hoone suunas kergelt kalduvatest suurtest läbipaistvatest katustest.
157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang

Darmstadt, Saksamaa/Selangor, Malaisia

See ideekavand ühendab uue hoonekompleksi linna telgedega, vormides nii erinevaid maastikke ja arhitektuurielemente. Grossmarkthallest lõuna pool asetsevad kaks eri kõrguse ja kujuga lamedat torni, mille eesmärk on rikastada Frankfurdi praegust panoraami. Väga leidlikult on arendatud avatud ruumi ideed. Kvaliteetsete töökohtade loomisel on silmas peetud energia- ja keskkonnakaalutlusi. Ehitusala on oskuslikult ära kasutatud ning Grossmarkthalle ei jää uute hoonete varju. Projekt sulandub hästi ümbritsevasse keskkonda, võttes arvesse mitmeid funktsionaalse programmi nõudeid.
159 Morphisis

Santa Monica, Ameerika Ühendriigid Thom Mayne

Tornide ja Grossmarkthalle dünaamilise ühenduse kaudu sulandub kogu kompleks sujuvalt ümbritsevasse keskkonda. Neli skulptuurset eri kõrgusega kõrghoonet on ühendatud täisnurga all Grossmarkthalle lõunaküljega. Need seisavad haljastatud platool ja loovad eri osi integreeriva linnaku. Platoo ja veekogud eraldavad hoonekompleksi maa-ala linnakeskkonnast. Projektikavand põhineb huvitaval arhitektuursel ideel ning sisaldab mitmeid funktsionaalse programmi tahke.
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue

Barcelona, Hispaania Benedetta Tagliabue

Grossmarkthalle lõunaküljes asuvad kolm v-kujulist hoonet moodustavad ühtse funktsionaalse terviku ja on omavahel ühendatud alumiste korruste tasandil. Projekt lähtub ideest „pank kui turg”. Hoonete asukoht ja suund kulgevad maa-alal olevate roheliste vöönditega ühes suunas. Täielikult on säilitatud Grossmarkthalle konstruktsioon ja välimus. Projektikavand moodustab tervikliku lahenduse, mis seob edukalt maastiku, Grossmarkthalle ja ümbritseva keskkonna.
168 KHR arktekter AS Virum

Taani Peter Leuchsenring

Lamekatusega vorm mõjub üheaegselt tagasihoidliku ja ambitsioonikana. Konstruktsioon viib kokku uued hooned ja Grossmarkthalle. Grossmarkthalle fassaadi kattev ja üle madalate kontorihoonete ulatuv klaasümbris moodustab nn Euroopa ümbriku ( European envelope). Uus hoonekompleks vastandub Frankfurdi finantskeskuse pilvelõhkujatele. Maastikukujundus võimaldab välimiste ja sisemiste alade vahel arvukaid ühendusi ning avab hoonekompleksi jõe suunas. Kontseptsiooni lähtepunktiks on sisemiste ja välimiste piirideta läbipaistvuse idee.

Allalaadimiseks

Võitjad

2004. aasta veebruaris valis rahvusvaheline žürii konkursi teises voorus esitatud kavandite hulgast välja kolm võidutööd.

Kolm võitjat

13. veebruaril 2004 valis rahvusvaheline žürii EKP asepresidendi Lucas Papademose eesistumisel välja kolm võidutööd rahvusvahelisel arhitektuuri- ja linnaplaneerimiskonkursil EKP uute hoonete ehitamiseks Maini-äärsesse Frankfurti Saksamaal. Sellega lõppes konkursi teine ja ühtlasi viimane voor. Võidu pälvisid alltoodud konkursitööd.

Esimene auhind: Coop Himmelb(l)au, Viin, Austria

Coop Himmelb(l)au

Projekti skulptuurilises vormis on leidikult ühendatud vana ja uus. Terviku moodustavad kolm põhielementi: Grossmarkthalle, nn lamav pilvelõhkuja (groundscraper) ja kontorihoone hulknurkne kaksiktorn. Esimese vooru projektikavandis sirutus groundscraper üle kaldaäärse jalgtee ja lõikus Grossmarkthallega. Teise vooru projektis paikneb see Grossmarkthallega paralleelselt, jättes ajaloolise ehitise puutumata. EKP peasissepääsuna kasutatav Grossmarkthalle on üldsusele avatud ning groundscraper’is asuv konverentsikeskus ühendab seda kahe kontorihooneks kavandatud torniga. Projekt on sisutihe ja funktsionaalne.

Teine auhind: ASP Schweger Assoziierte, Berliin, Saksamaa

ASP Schweger Assoziierte

Hoonete kohal kõrguv taevasild (sky bridge) vastandub ajaloolisele Grossmarkthallele, kuid ei varjuta seda. Ehkki vana katust asendab klaaskonstruktsioon, on Grossmarkthalle iseenesest hästi säilitatud. Uuenduslik lahendus on muljetavaldav: vertikaalseid hooneid ühendavad fuajee ja kõrgemal tasandil paiknev hooneosa. Hoonekompleksi on võimalik laiendada ühe lisatorni abil.

Kolmas auhind: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Saksamaa/Selangor, Malaisia

54f architekten

See ideekavand ühendab uue hoonekompleksi linna telgedega, vormides erinevaid maastikke ja arhitektuurielemente. Grossmarkthallest lõuna pool asetsevad kaks eri kõrguse ja kujuga lamedat torni, mille eesmärk on rikastada Frankfurdi praegust panoraami. Väga leidlikult on arendatud avatud ruumi ideed. Kvaliteetsete töökohtade loomisel on silmas peetud energia- ja keskkonnakaalutlusi. Ehitusala on oskuslikult ära kasutatud ning uute hoonete proportsioonid ei jäta Grossmarkthallet varju. Projekt sulandub hästi ümbritsevasse keskkonda, võttes arvesse mitmeid funktsionaalse programmi nõudeid.

Seonduv teave ja materjalid allalaadimiseks

Konkursi lisavoor ja lõplik otsus

18. märtsil 2004 otsustas EKP nõukogu kutsuda kolm võitjat osalema konkursi lisavoorus. Selle eesmärk oli anda neile võimalus oma projektikavandid uuesti läbi vaadata ning neid kohandada, võttes arvesse žürii, EKP ja Frankfurdi linna soovitusi ja nõudeid. Seetõttu tehti selles voorus tihedat koostööd Frankfurdi linnaga.

13. jaanuaril 2005 jõudis EKP nõukogu EKP uute hoonete projekti suhtes otsusele. Pärast põhjalikke arutelusid ning kõigi kolme võidutöö tugevate ja nõrkade külgede hoolikat hindamist valikukriteeriumite alusel leidis EKP nõukogu, et kõige paremini vastab EKP funktsionaalsetele ja tehnilistele nõuetele COOP HIMMELB(L)AU kohandatud ideekavand ning et sellel on elemente, mis väljendavad EKP väärtusi arhitektuurikeeles. EKP nõukogu otsus kinnitas ka rahvusvahelise žürii hinnangut, mille järgi oli esimese koha vääriline just see projekt.

Seonduv teave

 • EKP valis arhitektid EKP uute hoonete konkursi lisavooru Press release
 • EKP nõukogu teeb otsuse EKP uute hoonete projekti kohta Press release