Menu

Konkurrencens faser

Den internationale arkitekt- og byplanlægningskonkurrence om udformning af Den Europæiske Centralbanks nye hovedsæde bestod af flere faser. I den forudgående prækvalifikation blev 80 aktører udvalgt til at deltage i den første fase. Blandt de indsendte forslag udvalgte en jury 12 deltagere, som blev indbudt til at videreudvikle deres forslag i den anden fase. Blandt disse 12 forslag blev de tre bedste udvalgt. Efter en bearbejdningsfase fastholdt ECB's styrelsesråd sin beslutning om det vindende forslag.

Forudgående prækvalifikation

I udskrivningen af konkurrencen blev arkitekter fra hele verden opfordret til at indsende deres forslag senest 20. januar 2003. Der blev indsendt ca. 300 forslag, som derefter blev vurderet af en prækvalifikationskomité ud fra kriterierne i konkurrencematerialet. Komiteen, som bestod af fem ECB-medarbejdere støttet af arkitekter fra den internationale jury, udvalgte 80 arkitekter (70 "etablerede" og 10 "yngre, lovende" arkitekter) til at deltage i konkurrencens første fase.

Flere oplysninger og downloads

 • Den Europæiske Centralbank udskriver international arkitektkonkurrence Press release
 • 80 arkitektfirmaer udvalgt til den første fase af ECB's arkitektkonkurrence Press release

Første fase

De 80 arkitekter, der klarede sig videre fra den forudgående prækvalifikation, blev indbudt til at indsende et idéforslag anonymt til konkurrencens første fase senest 7. juli 2003. Forslagene skulle omfatte et foreløbigt forslag til udformning af ECB's nye hovedsæde samt planer for den byplanlægningsmæssige udvikling af grunden. Der blev i alt indsendt 71 forslag, som derefter blev vurderet af en international jury.

 

Vurderingskriterier

Vurderingen af forslagene fandt sted udelukkende på grundlag af følgende kriterier:

 • samlet byplanlægning, arkitektur og landskab
 • overholdelse af de overordnede krav til funktion og rum, herunder udvidelsesmuligheder
 • gennemførligt energi-/miljøkoncept og overholdelse af hovedpunkterne i ECB's tekniske krav
 • overholdelse af relevante forskrifter, især på bygge- og miljøområdet.

Downloads

Anden fase

Vurderingen af forslag indsendt i løbet af konkurrencens første fase mundede ud i en liste med 12 kandidater, som blev indbudt til at fremlægge mere detaljerede forslag til projektets udformning til den anden fase.

Vurderingskriterier

Vurderingen af forslagene fandt sted udelukkende på grundlag af følgende kriterier:

 1. Samlet byplanlægning, arkitektur og landskab
  • udformning af hovedsædet og indvirkningen af den rumlige konstellation
  • samspil med byen og landskabet
  • samspil med beskyttede monumenter og bygninger
  • det landskabsmæssige designs funktion og kvalitet
  • konceptets originalitet, inspiration og innovation
 2. Overholdelse af de overordnede krav til funktion og rum, herunder udvidelsesmuligheder:
  • rumudnyttelse
  • funktionel organisering
  • rumlige og designmæssige kvaliteter
  • sikkerhedsforanstaltninger
  • interne strukturer
  • ekstern adgang.
 3. Gennemførligt energi-/miljøkoncept og overholdelse af hovedpunkterne i ECB's tekniske krav:
  • levetidsomkostninger (investerings- og driftsomkostninger)
  • energikoncept og teknisk koncept
  • økonomisk gennemførlighed.
 4. Overholdelse af relevante forskrifter, især på bygge- og miljøområdet.

Forslag til udformning af det nye hovedsæde

101 Murphy/Jahn, Inc.

Chicago, USA Helmut Jahn

Forslaget består af to buede 35-etagers højhuse, der er forbundne, så de udgør en samlet enhed sydøst for Grossmarkthalle. Højhusene skaber et vertikalt kontrapunkt til Grossmarkthalles horisontale plan. De buede højhuse åbner ud imod indkørslen og floden, hvorved udsynet til og udsigten fra højhusene bliver bedst mulig. Grossmarkthalle er bevaret og er fuldt synlig fra Sonnemannstrasse. Det forslag, der blev indsendt i anden etape, adskiller sig betydeligt fra det oprindelige idéforslag, som bestod af to parallelle skiver, der hang ind over Grossmarkthalle, så Grossmarkthalle og floden blev forbundet, uden at den historiske bygnings selvstændige udtryk blev ødelagt.
107 tp bennett

London, Storbritannien Richard Beastall, Christopher Bennie, D. Granville Smith, William Soper

Forslaget anvender konstruktionsmæssige løsninger og innovative energiløsninger til at skabe hensigtsmæssige og behagelige arbejdsomgivelser. Landskabet er indarbejdet i det samlede forslag. De lave bygninger er formet og gjort skrånende, så der skabes forskellige interessante rum. Der er taget højde for en senere udvidelse, ved at der mod sydvest er gjort plads til yderligere to højhuse af forskellig højde. Grossmarkthalle er bevaret i sin helhed.
120 Barkow Leibinger Architekten

Berlin, Tyskland Regine Leibinger, Frank Barkow

Syd for og parallelt med Grossmarkthalle er der placeret et 29-etagers skivehøjhus med åbninger eller "sky cuts", som skaber et stærkt indtryk uden at dominere Grossmarkthalle. Den unikke løsning med tomme rum mellem de forskellige dele af bygningen gør det muligt for den store konstruktion at fungere sammen med den omkringliggende bydel. De åbne områder er anlagt som haver, der symboliserer medlemslandene i EU. Grossmarkthalle er bevaret i sin helhed. Samlet vurderet et lovende projekt med hensyn til udformningen.
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH

Frankfurt am Main, Tyskland Till Schneider, Michael Schumacher

Det nye 25-etagers cylindriske højhus skaber en dialog med Grossmarkthalle, der så vidt muligt skal bevares i sin oprindelige form. En senere udvidelse kan ske ved at placere flere etager oven på bygningen. Indenfor i højhuset giver interessante grønne områder mulighed for at indrette såvel kontorer af høj kvalitet som fællesarealer. Den kompakte cylinder betyder, at en stor del af grunden ikke er bebygget, og et stort areal er udlagt til grønt område.
133 Estudio Lamela Arquitectos

Madrid, Spanien Carlos Lamela de Vargas

Den nye bygning er placeret mellem Grossmarkthalle og Sonnemannstrasse og fungerer som forbindelsesled mellem den omkringliggende bydel og ECB's bygninger. Selv om Grossmarkthalles nordlige facade ikke er synlig fra Sonnemannstrasse, respekterer forslaget den historiske bygnings "historie, nuværende kultur og kollektive hukommelse".
140 ASP Schweger Assoziierte

Berlin, Tyskland

Den svævende "sky bridge" fungerer som kontrast til Grossmarkthalle uden at dominere den historiske bygning. Grossmarkthalle er bevaret i sin helhed, om end taget er udskiftet med en glaskonstruktion. Der er tale om et innovativt koncept, der ved hjælp af de høje bygninger, som er forbundet via en indgangsplads og den svævende plade, skaber en oplivende effekt. For at muliggøre en fremtidig udvidelse er der gjort plads til, at der kan opføres endnu et højhus.
145 Coop Himmelb(l)au

Wien, Østrig

Forslaget er en original kombination af nyt og gammelt i en skulpturlignende form. Komplekset udgøres af tre elementer: Grossmarkthalle, en "jordskraber" og to polygoniske kontortårne. I idéforslaget fra første etape hang "jordskraberen" ud over flodpromenaden og skar gennem Grossmarkthalle. Nu i anden etape er den placeret parallelt med Grossmarkthalle, så den historiske bygning bevares intakt. Grossmarkthalle fungerer som ECB's hovedindgang og publikumsområde og er forbundet til de to højhuse via konferenceområdet i "jordskraberen". Forslaget er koncist og funktionelt.
152 Frank O. Gehry Associates

Los Angeles, USA Frank O. Gehry

Dommerkomitéen fandt, at "landsbykonceptet" med mindre klynger af bygninger langs Main-floden var en original løsning på den stillede opgave. En stor del af området er overdækket af et gennemsigtigt tag, så der opstår en form for "europæisk paraply". Mellemhøje bygninger danner en levende skyline over taget. "Grossmarkthalle udgør ECB's facade udadtil" og fremstår som et "objet trouvé" omkranset af vandbassiner og med store, gennemsigtige tage, der skråner jævnt ned imod den.
157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang

Darmstadt, Tyskland/Selangor, Malaysia

Forslaget tager udgangspunkt i byens aksiale linjer, som bruges til at skabe forskellige landskaber og arkitektoniske elementer. To forskellige højhusskiver placeres syd for Grossmarkthalle for at "berige byens nuværende profil". Landskabet er udnyttet til det yderste. Der er tale om energi- og miljøvenlige kontorer af høj kvalitet. Grunden udnyttes fint, og de nye bygningers dimensioner dominerer ikke Grossmarkthalle. Forslaget indgår fint i den bymæssige sammenhæng, og det forholder sig til mange af de krav til bygningens funktion, der er opstillet i programmet.
159 Morphisis

Santa Monica, USA Thom Mayne

Det levende samspil mellem højhusene og Grossmarkthalle er en vellykket måde at få hele komplekset til at smelte sammen med omgivelserne. De fire skulpturelle skiver af forskellig højde er vinkelret forbundne med Grossmarkthalles sydside og omkranset af et anlagt plateau, så der skabes et "campuslignende område med sammenhængende elementer". Plateauet og vandbassinerne adskiller området fra den omkringliggende bydel. Konceptet er interessant, samtidig med at mange af aspekterne i funktionsprogrammet er indarbejdet.
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue

Barcelona, Spanien Benedetta Tagliabue

De tre V-formede kontorbygninger er placeret syd for Grossmarkthalle. De er forbundet via de nedre etager. Temaet er "banken som markedsplads". Bygningerne er placeret og vender, så de følger det flow, som det grønne bælte giver grunden. Grossmarkthalles konstruktion og udseende bevares i sin helhed. Der er tale om en helhedsløsning, der med held formår at samle landskabet, Grossmarkthalle og den omkringliggende bydel.
168 KHR arktekter AS Virum

Danmark Peter Leuchsenring

Et enkelt og sofistikeret forslag med et flat tag, der samler de nye bygninger og Grossmarkthalle. Den "europæiske konvolut" består af et glastag og en glasfacade, som dækker Grossmarkthalle og de lave kontorbygninger, hvorved der opstår en kontrast til skyskraberne i finansdistriktet. Landskabskonceptet gør det muligt at forbinde de ydre og indre rum på forskellig vis, samtidig med at der åbnes op mod floden. Konceptet tager udgangspunkt i en transparens "uden barrierer mellem det indre og det ydre".

Downloads

Prisvindere

I februar 2004 udvalgte en international jury de tre præmierede forslag blandt de forslag, der deltog i konkurrencens anden fase.

De tre præmierede forslag

Den 13. februar 2004 udvalgte en international jury under ledelse af ECB's næstformand, Lucas Papademos, de tre præmierede forslag i den internationale arkitekt- og byplanlægningskonkurrence om udformning af ECB's nye hovedsæde i Frankfurt am Main, Tyskland. Dermed afsluttedes konkurrencens anden og sidste fase. Præmierne blev fordelt således:

1. præmie: Coop Himmelb(l)au, Wien, Østrig

Coop Himmelb(l)au

Forslaget er en original kombination af nyt og gammelt i en skulpturlignende form. Komplekset udgøres af tre elementer: Grossmarkthalle, en "jordskraber" og to polygoniske kontortårne. I idéforslaget fra første etape hang "jordskraberen" ud over flodpromenaden og skar gennem Grossmarkthalle. Nu i anden etape er den placeret parallelt med Grossmarkthalle, så den historiske bygning bevares intakt. Grossmarkthalle fungerer som ECB's hovedindgang og publikumsområde og er forbundet til de to højhuse via konferenceområdet i "jordskraberen". Forslaget er koncist og funktionelt.

2. præmie: ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Tyskland

ASP Schweger Assoziierte

Den svævende "sky bridge" fungerer som kontrast til Grossmarkthalle uden at dominere den historiske bygning. Grossmarkthalle er bevaret i sin helhed, om end taget er udskiftet med en glaskonstruktion. Der er tale om et innovativt koncept, der ved hjælp af de høje bygninger, som er forbundet via en indgangsplads og den svævende plade, skaber en oplivende effekt. For at muliggøre en fremtidig udvidelse er der gjort plads til, at der kan opføres endnu et højhus.

3. præmie: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Tyskland/Selangor, Malaysia

54f architekten

Forslaget tager udgangspunkt i byens aksiale linjer, som bruges til at skabe forskellige landskaber og arkitektoniske elementer. To forskellige højhusskiver placeres syd for Grossmarkthalle for at "berige byens nuværende profil". Landskabet er udnyttet til det yderste. Der er tale om energi- og miljøvenlige kontorer af høj kvalitet. Grunden udnyttes fint, og de nye bygningers dimensioner dominerer ikke Grossmarkthalle. Forslaget indgår fint i den bymæssige sammenhæng, og det forholder sig til mange af de krav til bygningens funktion, der er opstillet i programmet.

Flere oplysninger og downloads

Bearbejdningsfase og endelig afgørelse

Den 18. marts 2004 besluttede ECB's styrelsesråd at invitere de tre præmierede arkitektfirmaer til at deltage i en bearbejdningsfase, som ville give dem mulighed for at justere deres forslag til udformning og indarbejde de anbefalinger og krav, der var blevet fremsat af juryen, ECB og bystyret i Frankfurt. Denne fase blev derfor gennemført i et tæt samarbejde med bystyret i Frankfurt.

Den 13. januar 2005 traf Styrelsesrådet afgørelse om udformningen af ECB's nye hovedsæde. Efter indgående drøftelser og en omhyggelig evaluering af de tre præmierede forslags styrker og svagheder på grundlag af udvælgelseskriterierne konkluderede Styrelsesrådet, at det bearbejdede forslag fra COOP HIMMELB(L)AU bedst levede op til de funktionelle og tekniske krav, som ECB stillede, og at det havde nogle karakteristika, der afspejler ECB's værdier og omsætter dem til et arkitektonisk udtryk. Afgørelsen bekræftede den internationale jurys bedømmelse, som havde tildelt dette forslag førstepræmien.

Flere oplysninger

 • ECB inviterer artitektfirmaer til næste etape i projektet "ECB's nye hovedsæde" Press release
 • Styrelsesrådet træffer afgørelse om udformningen af ECB's nye hovedsæde Press release