Menu

Faze natječaja

Međunarodni natječaj za urbanističko i arhitektonsko rješenje za novu zgradu Europske središnje banke (ESB) sastojao se od nekoliko faza. U fazi predodabira odabrano je 80 kandidata, koji su zatim sudjelovali u prvoj fazi natječaja. Nakon što je pregledao prijavljene natječajne radove, ocjenjivački je sud sastavio popis od 12 natjecatelja, koji su potom pozvani da u drugoj fazi dodatno razrade svoja rješenja. Od tih 12 rješenja odabrana su tri najuspješnija. Nakon faze ponovnog razmatranja Upravno vijeće ESB‑a potvrdilo je svoju odluku o pobjedničkom projektnom rješenju.

Faza predodabira

Obaviješću o natječaju arhitekti iz cijelog svijeta pozvani su da se prijave na natječaj do 20. siječnja 2003. Pristiglo je oko 300 prijava, koje je na temelju kriterija utvrđenih u obavijesti o natječaju zatim razmotrio odbor zadužen za predodabir. Odbor od pet članova iz redova zaposlenika ESB‑a, uz pomoć arhitekata iz međunarodnog ocjenjivačkog suda, odabrao je 80 arhitekata (70 »uglednih« i 10 »još nepoznatih, perspektivnih« arhitekata) za sudjelovanje u prvoj fazi natječaja.

Povezane informacije i datoteke za preuzimanje

Prva faza

Najuspješnijih 80 arhitekata iz faze predodabira pozvano je da do 7. srpnja 2003. anonimno dostavi projektno rješenje za prvu fazu natječaja. Natječajni rad trebao je obuhvatiti početno arhitektonsko rješenje za novu zgradu ESB‑a i planove urbanističkog rješenja lokacije. Predano je ukupno 71 projektno rješenje, koje je poslije ocijenio međunarodni ocjenjivački sud.

 

Kriteriji ocjenjivanja

Ocjenjivanje predloženih projektnih rješenja temeljilo se isključivo na sljedećim kriterijima:

 • cjelokupnom urbanističkom planu, arhitekturi i krajobrazu
 • ispunjavanju glavnih zahtjeva funkcionalnog i prostornog programa, uključujući module proširenja
 • izvedivosti s obzirom na energetske aspekte i zaštitu okoliša te ispunjavanje glavnih tehničkih zahtjeva ESB‑a
 • pridržavanju odgovarajućih odredbi, osobito iz zakonodavstva o graditeljstvu i zaštiti okoliša.

Datoteke za preuzimanje

Druga faza

Nakon ocjene projektnih rješenja predanih u prvoj fazi natječaja odabrano je 12 kandidata, koji su dobili zadatak da u drugoj fazi dostave detaljnija arhitektonska rješenja.

Kriteriji za ocjenjivanje

Ocjenjivanje predloženih projektnih rješenja temeljilo se isključivo na sljedećim kriterijima:

 1. Cjelokupan urbanistički plan, arhitektura i krajobraz:
  • arhitektonsko rješenje i utjecaj na prostor
  • integracija u urbano i prirodno okruženje
  • integracija zaštićenih spomenika i građevina
  • funkcionalnost i kvaliteta uređenja krajobraza
  • originalnost, nadahnutost i inovativnost rješenja.
 2. Ispunjavanje glavnih zahtjeva funkcionalnog i prostornog programa, uključujući module proširenja:
  • poštovanje prostornog programa
  • funkcionalna organizacija
  • prostorne i oblikovne značajke
  • mjere za uspostavu sigurnosnog područja
  • unutarnji protok
  • pristup izvana.
 3. Izvedivost s obzirom na energetske aspekte i zaštitu okoliša te ispunjavanje glavnih tehničkih zahtjeva ESB‑a:
  • troškovi tijekom uporabnog ciklusa (troškovi ulaganja i uporabe)
  • energetsko i tehničko rješenje
  • ekonomska izvedivost.
 4. Pridržavanje odgovarajućih odredbi, osobito iz zakonodavstva o graditeljstvu i zaštiti okoliša.

Predložena projektna rješenja

Datoteke za preuzimanje

Pobjednički radovi

U veljači 2004. međunarodni ocjenjivački sud odabrao je tri pobjednička projektna rješenja među rješenjima predanim u drugoj fazi natječaja.

Tri pobjednička projektna rješenja

Međunarodni ocjenjivački sud, kojim je predsjedao potpredsjednik ESB‑a Lucas Papademos, odabrao je 13. veljače 2004. tri pobjednička projektna rješenja na međunarodnom natječaju za urbanističko i arhitektonsko rješenje za novu zgradu ESB‑a u Frankfurtu na Majni, u Njemačkoj. Time je završena druga i posljednja faza natječaja. Nagrađeni su sljedeći arhitekti:

1. nagrada: Coop Himmelb(l)au, Beč, Austrija

Coop Himmelblau

Ovaj je koncept po svojem skulpturalnom obliku inteligentna kombinacija starog i novog. Cjelinu čine tri osnovna elementa: Grossmarkthalle, »horizontalni neboder« i poligonalni dvostruki uredski tornjevi. U idejnom rješenju iz prve faze horizontalni je neboder činio konzolu iznad šetnice uz rijeku i presijecao je Grossmarkthalle. Sada je, u drugoj fazi, paralelan s Grossmarkthalleom, koji ostaje netaknut kao povijesna građevina. Grossmarkthalle služi kao glavni ulaz u ESB i javni je prostor, a s dvama uredskim tornjevima povezuje ga konferencijski centar u horizontalnom neboderu. Rješenje je jednostavno i funkcionalno.

2. nagrada: ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Njemačka

ASP Schweger Assoziierte

Lebdeći »zatvoreni most« odudara od Grossmarkthallea, a ipak ne stavlja tu povijesnu zgradu u drugi plan. Grossmarkthalle je dobro očuvan, iako mu je krov zamijenjen staklenom konstrukcijom. Taj inovativni koncept stvara zanimljiv dojam, pri čemu su okomite zgrade povezane predvorjem i povišenom ravninom. Modul za eventualno buduće proširenje čini dodatni toranj.

3. nagrada: 54f architekten / T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Njemačka / Selangor, Malezija

54f architekten

Projektnim rješenjem urbane osi proširuju se na lokaciju i služe za stvaranje različitih krajolika i arhitektonskih elemenata. Dva različita nebodera postavljena su južno od Grossmarkthallea kako bi »obogatila postojeći izgled grada«. Koncept otvorenog prostora u velikoj je mjeri ostvaren. Visokokvalitetnim radnim prostorom vodi se računa o energetskim aspektima i zaštiti okoliša. Projektnim rješenjem dobro je iskorištena lokacija, a dimenzije novih objekata ne dominiraju u odnosu na Grossmarkthalle. Koncept se dobro uklapa u okruženje te ispunjava velik broj zahtjeva iz funkcionalnog programa.

Povezane informacije i datoteke za preuzimanje

Faza ponovnog razmatranja i konačna odluka

Upravno je vijeće ESB‑a 18. ožujka 2004. odlučilo pozvati tri nagrađena natjecatelja da sudjeluju u fazi ponovnog razmatranja, čime bi dobili mogućnost da dorade svoja projektna rješenja i pri tome uvaže preporuke i zahtjeve ocjenjivačkog suda, ESB‑a i Grada Frankfurta na Majni. Stoga je ta faza provedena u bliskoj suradnji s Gradom Frankfurtom.

Upravno je vijeće 13. siječnja 2005. donijelo odluku o projektnom rješenju za novu zgradu ESB‑a. Nakon opsežne rasprave i pozorne procjene prednosti i nedostataka svih triju nagrađenih radova na temelju kriterija za odabir, Upravno vijeće zaključilo je da prilagođeno projektno rješenje arhitektonskog ureda Coop Himmelb(l)au najbolje ispunjava funkcionalne i tehničke zahtjeve ESB‑a, posjeduje značajke koje odražavaju vrijednosti ESB‑a i izražava ih arhitektonskim jezikom. Tom je odlukom potvrđena ocjena međunarodnog ocjenjivačkog suda, koji je tom radu dodijelio prvu nagradu.

Povezane informacije