Menu

Konkurso etapai

Tarptautinis Europos Centrinio Banko (ECB) naujo pastato teritorijos planavimo ir architektūrinio projekto konkursas vyko keliais etapais. Per pirminės atrankos etapą buvo atrinkta 80 dalyvių, kurie buvo pakviesti dalyvauti pirmame etape. Įvertinusi pateiktas koncepcijas, vertinimo komisija išrinko 12 dalyvių. Jie buvo pakviesti dalyvauti antrame etape – pakoreguoti savo koncepcijas. Tuomet iš 12 koncepcijų buvo išrinktos trys. Po peržiūros etapo ECB valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl konkursą laimėjusios koncepcijos.

Pirminės atrankos etapas

Iš pradžių buvo paskelbtas skelbimas apie konkursą, kuriame architektai iš viso pasaulio buvo kviečiami iki 2003 m. sausio 20 d. pateikti paraiškas. Iš viso gauta apie 300 paraiškų. Jas, vadovaudamasis skelbime apie konkursą nustatytais kriterijais, įvertino pirminės atrankos komitetas. Šis komitetas, sudarytas iš penkių ECB darbuotojų, padedamas tarptautinėje vertinimo komisijoje dalyvaujančių architektų, atrinko 80 architektų (70 patyrusių ir 10 jaunų architektų), kurie buvo pakviesti dalyvauti pirmame konkurso etape.

Susijusi informacija skaityti ir parsisiųsti

 • Europos Centrinis Bankas skelbia tarptautinį architektūrinio projekto konkursą Press release
 • 80 architektų atrinkta dalyvauti pirmame ECB architektūrinio projekto konkurso etape Press release

Pirmas etapas

Pirminę atranką laimėję 80 architektų buvo pakviesti dalyvauti pirmame konkurso etape – iki 2003 m. liepos 7 d. neatskleidžiant savo tapatybės pateikti projekto koncepciją. Ji turėjo būti rengiama ECB naujo pastato projekto pirminės koncepcijos pagrindu ir atsižvelgiant į miesto plėtros planus. Iš viso buvo pateikta 71 koncepcija. Visas jas vertino tarptautinė vertinimo komisija.

 

Vertinimo kriterijai

Pateiktos koncepcijos buvo vertinamos remiantis tik šiais kriterijais:

 • bendras miesto plėtros planas, architektūra ir kraštovaizdis;
 • atitiktis pagrindiniams funkciniams ir erdviniams reikalavimams, įskaitant galimybę plėstis;
 • įgyvendinama energijos ir aplinkos apsaugos koncepcija ir atitiktis pagrindiniams ECB techniniams reikalavimams;
 • atitiktis galiojančioms taisyklėms, visų pirma statybos ir aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams.

Parsisiųsti

Antras etapas

Įvertinus per pirmą konkurso etapą pateiktus pasiūlymus į antrą konkurso etapą pateko 12 kandidatų, kurių buvo paprašyta pateikti išsamesnes architektūrinio projekto koncepcijas.

Vertinimo kriterijai

Pateiktos koncepcijos buvo vertinamos remiantis tik šiais kriterijais:

 1. Bendras miesto plėtros planas, architektūra ir kraštovaizdis:
  • architektūrinis projektas ir supanti aplinka;
  • darna su miesto aplinka ir kraštovaizdžiu;
  • saugomų paminklų ir pastatų apsauga;
  • kraštovaizdžio projekto funkcija ir kokybė;
  • koncepcijos originalumas, idėja ir novatoriškumas.
 2. Atitiktis pagrindiniams funkciniams ir erdviniams reikalavimams, įskaitant galimybę plėstis:
  • erdvinių reikalavimų įgyvendinimas;
  • funkcinis organizavimas;
  • erdvinės ir dizaino savybės;
  • zonų išdėstymas saugumo tikslais;
  • judėjimo pastate planas;
  • įėjimų į pastatą planas.
 3. Įgyvendinama energijos ir aplinkos apsaugos koncepcija ir atitiktis pagrindiniams ECB techniniams reikalavimams:
  • gyvavimo ciklo sąnaudos (investicijos ir eksploatavimo išlaidos);
  • energijos tinklų ir techninė koncepcija;
  • ekonominis pagrindimas.
 4. Atitiktis galiojančioms taisyklėms, visų pirma statybos ir aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams.

Projektiniai pasiūlymai

101 Murphy/Jahn, Inc.

Čikaga, Jungtinės Valstijos Helmut Jahn

Architektūros projekto koncepciją sudaro du 35 aukštų išlenkti pastatai, žemu pastatu sujungti su senosios turgavietės Grossmarkthalle pastatu pietrytinėje jo dalyje. Aukštybinių pastatų vertikalė sudaro kontrastą Grossmarkthalle pastato horizontalei. Aukštuosius pastatus skirianti erdvė atsiveria į įvažiavimo kelią ir upę – taip sustiprinamas vaizdo nuo upės į pastatą, ir atvirkščiai, įspūdis. Grossmarkthalle pastatas nekeičiamas ir, kaip ir dabar, yra visas matomas nuo Sonnemannstrasse gatvės. Per antrą etapą pateikta projekto koncepcija labai skiriasi nuo tos, kuri buvo pateikta per pirmą etapą. Tada skersai virš Grossmarkthalle pastato link upės buvo projektuojami du vienas kitam lygiagretūs pailgi blokai, nekeičiant istorinio Grossmarkthalle pastato.
107 tp bennett

Londonas, Jungtinė Karalystė Richard Beastall, Christopher Bennie, D. Granville Smith, William Soper

Koncepcijos autoriai tinkamą ir patogią darbo aplinką kuria derindami statybinius sprendimus su novatoriškais energijos taupymo sprendimais. Visas ansamblis projektuojamas pagal kraštovaizdžio formavimo principus: nevienodo aukščio žemajame pastate galima sukurti daug įdomių erdvių. Galimybė ateityje plėstis sudaryta dviejuose skirtingo aukščio aukštybiniuose pastatuose, išdėstytuose pietvakarinėje teritorijos dalyje. Grossmarkthalle pastatas beveik nekeičiamas.
120 Barkow Leibinger Architekten

Berlynas, Vokietija Regine Leibinger, Frank Barkow

Pietinėje Grossmarkthalle pastato pusėje ir jam lygiagrečiai suprojektuotas 29 aukštų „blokas“ su ertmėmis šviesai sukuria stiprų įspūdį neužgoždamas Grossmarkthalle pastato. Atskiras pastato dalis skiriančios tuščios erdvės puikiai dera su supančia aplinka: jos projektuojamos kaip sodai, simbolizuojantys ES valstybes nares. Grossmarkthalle pastatas beveik nekeičiamas. Apskritai ši koncepcija atrodo gana perspektyvi.
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH

Frankfurtas prie Maino, Vokietija Till Schneider, Michael Schumacher

Naujas 25 aukštų cilindro formos pastatas sukuria kontrastą Grossmarkthalle pastatui. Pastarasis turėtų kiek įmanoma išlikti nepakitęs. Jei ateityje iškiltų poreikis plėstis, būtų galima pastatyti daugiau cilindrinio pastato aukštų. Pačiame pastate numatyta nemažai žaliųjų erdvių, dėl kurių pagerėja individualių darbo vietų ir bendrų zonų kokybė. Dėl cilindrinio pastato kompaktiškumo didžioji teritorijos dalis lieka neužstatyta ir gali būti apželdinta.
133 Estudio Lamela Arquitectos

Madridas, Ispanija Carlos Lamela de Vargas

Naujasis pastatas būtų statomas tarp Grossmarkthalle pastato ir Sonnemannstrasse gatvės – arčiau miesto. Nors šis pastatas užstoja šiaurinį Grossmarkthalle pastato fasadą nuo Sonnemannstrasse gatvės, koncepcija išsaugo „istorinę vertę, esamą kultūrą ir jos kolektyvinę atmintį“.
140 ASP Schweger Assoziierte

Berlynas, Vokietija

Ore kybantis „tiltas“ (angl. sky bridge) sudaro kontrastą senosios turgavietės Grossmarkthalle pastatui jo neužgoždamas. Grossmarkthalle pastatas beveik nekeičiamas – tik jo stogas keičiamas stiklo konstrukcija. Ši novatoriška koncepcija visam ansambliui suteikia gyvumo. Vertikalieji pastatai sujungiami įėjimo aikšte ir pakelta platforma. Jei ateityje reikėtų plėstis, numatyta galimybė pastatyti dar vieną aukštybinį pastatą.
145 Coop Himmelb(l)au

Viena, Austrija

Projekto koncepcija – sumaniai derinama sena ir nauja. Skulptūrą primenantį ansamblį sudaro trys pagrindiniai statiniai: senosios turgavietės Grossmarkthalle pastatas, ilgas žemas pastatas (angl. groundscraper) ir du sujungti daugiakampiai aukštybiniai pastatai su patalpomis biurams. Pagal pirminę koncepciją, pateiktą per pirmą konkurso etapą, žemasis pastatas būtų statomas statmenai upei, būtų pakibęs virš Grossmarkthalle pastato ir driektųsi toliau už jo. Pagal antrame etape pateiktą pakoreguotą koncepciją žemasis pastatas būtų statomas lygiagrečiai Grossmarkthalle pastatui – šis istorinę vertę turintis statinys liktų nepaliestas. Grossmarkthalle pastatas būtų naudojamas kaip pagrindinis įėjimas į ECB ir viešoji erdvė, o per žemajame pastate įrengtą konferencijų centrą būtų sujungtas su dviem aukštybiniais biurų pastatais. Ši koncepcija lakoniška ir funkcionali.
152 Frank O. Gehry Associates

Los Andželas, Jungtinės Valstijos Frank O. Gehry

Vertinimo komisija pripažino, kad ši „kaimelio“ koncepcija su eile žemesnių pastatų, išdėstytų palei Maino upę, labai originaliai įgyvendina keliamus reikalavimus. Nemažą dalį viso ansamblio dengia skaidrus stogas, sukurdamas, galima sakyti, „Europos skėčio“ įspūdį. Aukštesniaisiais pastatais sukuriama gyva panorama. Grossmarkthalle pastatas tampa ECB viešuoju fasadu ir traktuojamas kaip objet trouvé, supamas baseinėlių ir dengiamas didelių skaidrių stogų, svyrančių link šio istorinio pastato.
157 „54f architekten“, Darmštatas, Vokietija

„T. R. Hamzah & Yeang“, Selangoras, Malaizija

Pagal šią projekto koncepciją numatoma miesto ašių tąsa į būsimą ansamblį. Sukuriamas įvairiapusiškas kraštovaizdis ir panaudojami skirtingi architektūriniai elementai. Į pietus nuo Grossmarkthalle pastato būtų statomi du skirtingo aukščio, blokus primenantys pastatai, kurie papildytų dabartinę miesto panoramą. Daug dėmesio skiriama atviroms erdvėms. Numatytos kokybiškos darbo vietos, energiją ir aplinką tausojantys sprendimai. Gerai išnaudojami teritorijos pranašumai, o naujieji statiniai neužgožia Grossmarkthalle pastato. Ansamblis tenkina daugelį funkcinių reikalavimų ir harmoningai įsilieja į šį miesto rajoną.
159 Morphisis

Santa Monika, Jungtinės Valstijos Thom Mayne

Su Grossmarkthalle pastatu sujungtais aukštybiniais pastatais sėkmingai sukuriama viso ansamblio darna su supančia aplinka. Skirtingo aukščio skulptūriški pastatai statmenai sujungti su Grossmarkthalle pastatu jo pietinėje pusėje. Reljefinis pagrindas visas detales sujungia į vieną visumą. Nuo miesto pastatus skiria plokštuma ir vandens zonos. Ši koncepcija įdomi savo dizainu ir tenkina daugelį iškeltų funkcinių reikalavimų.
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue

Barselona, Ispanija Benedetta Tagliabue

Trys V formos, vienos paskirties pastatai, išdėstyti į pietus nuo Grossmarkthalle pastato, sujungti apatiniais aukštais. Koncepcija kuriamas „banko kaip turgavietės“ įvaizdis. Pastatai išdėstyti taip, kad sklandžiai įsilietų į teritoriją kertančią „žaliąją juostą“. Grossmarkthalle pastatas visiškai nekeičiamas – nei išvaizda, nei konstrukcija. Šia visa apimančia koncepcija sėkmingai suderinamas kraštovaizdis, Grossmarkthalle pastatas ir šalia esantis miesto rajonas.
168 KHR arktekter AS Virum

Danija Peter Leuchsenring

Ši plokščiastogė konstrukcija kukli, bet kartu ir rafinuota. Po stikliniu stogu ir už stiklinio fasado sutelpa ir naujosios ECB patalpos, ir senosios turgavietės Grossmarkthalle pastatas. Ši koncepcija, pavadinta „Europos apdanga“, savo žemais biurų pastatais sudaro kontrastą Frankfurto finansinio rajono dangoraižiams. Plokštuminė koncepcija leidžia sukurti daug jungčių tarp išorinių ir vidinių erdvių ir atsiveria į upę. Koncepcija propaguoja skaidrumą, tarsi sakydama „jokių užtvarų tarp vidaus ir išorės“.

Parsisiųsti

Laimėtojai

2004 m. vasario mėn. tarptautinė vertinimo komisija iš visų per antrą konkurso etapą pateiktų koncepcijų išrinko tris.

Trys išrinktos koncepcijos

2004 m. vasario 13 d. ECB pirmininko pavaduotojo Lucas Papademos vadovaujamai tarptautinei vertinimo komisijai išrinkus tris ECB naujo pastato Frankfurte prie Maino teritorijos planavimo ir architektūrinio projekto konkurso laimėtojus buvo baigtas antras ir paskutinis konkurso etapas. Laimėtojais paskelbti šie projektai:

1-a vieta: „Coop Himmelb(l)au“ iš Vienos (Austrija)

„Coop Himmelblau“

Projekto koncepcija – sumaniai derinama sena ir nauja. Skulptūrą primenantį ansamblį sudaro trys pagrindiniai statiniai: senosios turgavietės Grossmarkthalle pastatas, ilgas žemas pastatas (angl. groundscraper) ir du sujungti daugiakampiai aukštybiniai pastatai su patalpomis biurams. Pagal pirminę koncepciją, pateiktą per pirmą konkurso etapą, žemasis pastatas būtų statomas statmenai upei, būtų pakibęs virš Grossmarkthalle pastato ir driektųsi toliau už jo. Pagal antrame etape pateiktą pakoreguotą koncepciją žemasis pastatas būtų statomas lygiagrečiai Grossmarkthalle pastatui – šis istorinę vertę turintis statinys liktų nepaliestas. Grossmarkthalle pastatas būtų naudojamas kaip pagrindinis įėjimas į ECB ir viešoji erdvė, o per žemajame pastate įrengtą konferencijų centrą būtų sujungtas su dviem aukštybiniais biurų pastatais. Ši koncepcija lakoniška ir funkcionali.

2-a vieta: „ASP Schweger Assoziierte“ iš Berlyno (Vokietija)

„ASP Schweger Assoziierte“

Ore kybantis „tiltas“ (angl. sky bridge) sudaro kontrastą senosios turgavietės Grossmarkthalle pastatui jo neužgoždamas. Grossmarkthalle pastatas beveik nekeičiamas – tik jo stogas keičiamas stiklo konstrukcija. Ši novatoriška koncepcija visam ansambliui suteikia gyvumo. Vertikalieji pastatai sujungiami įėjimo aikšte ir pakelta platforma. Jei ateityje reikėtų plėstis, numatyta galimybė pastatyti dar vieną aukštybinį pastatą.

3-ia vieta: „54f architekten“ iš Darmštato (Vokietija) ir „T. R. Hamzah & Yeang“ iš Selangoro (Malaizija) bendras projektas

„54f architekten“

Pagal šią projekto koncepciją numatoma miesto ašių tąsa į būsimą ansamblį. Sukuriamas įvairiapusiškas kraštovaizdis ir panaudojami skirtingi architektūriniai elementai. Į pietus nuo Grossmarkthalle pastato būtų statomi du skirtingo aukščio, blokus primenantys pastatai, kurie papildytų dabartinę miesto panoramą. Daug dėmesio skiriama atviroms erdvėms. Numatytos kokybiškos darbo vietos, energiją ir aplinką tausojantys sprendimai. Gerai išnaudojami teritorijos pranašumai, o naujieji statiniai neužgožia Grossmarkthalle pastato. Ansamblis tenkina daugelį funkcinių reikalavimų ir harmoningai įsilieja į šį miesto rajoną.

Susijusi informacija skaityti ir parsisiųsti

Peržiūros etapas ir galutinis sprendimas

2004 m. kovo 18 d. ECB valdančioji taryba pakvietė visus tris konkurso laimėtojus dalyvauti peržiūros etape – pakoreguoti savo projektus atsižvelgiant į vertinimo komisijos, ECB ir Frankfurto prie Maino miesto rekomendacijas ir reikalavimus. Šis etapas buvo vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su Frankfurto miestu.

2005 m. sausio 13 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl ECB naujo pastato projekto. Po išsamių diskusijų ir kruopščių vertinimų, įvertinusi visų trijų laimėjusių projektų atitiktį atrankos kriterijams, stipriąsias vietas ir trūkumus, Valdančioji taryba priėjo išvados, kad geriausiai ECB funkcinius ir techninius reikalavimus atitinka „COOP HIMMELB(L)AU“ pakoreguota projekto koncepcija, o kai kurios jos savybės parodo ECB vertybes ir perteikia jas architektūrine kalba. Šis sprendimas sutapo ir su tarptautinės vertinimo komisijos nuomone – ji pirmą vietą skyrė būtent šiam projektui.

Susijusi informacija

 • ECB išrinko ECB naujo pastato projekto konkurso peržiūros etapo dalyvius Press release
 • Valdančioji taryba išrinko ECB naujo pastato projektą Press release